Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Aktuality


8.1.2018 | Informace k verzi 1.86 A vydané dne 8.1.2018

 • Formát MultiCash rozšířen pro stažení výpisů z UniCredit Bank

 • Ve skladových kartách přidána políčka pro e-shop

 • Drobné úpravy dle připomínek uživatelů
20.11.2017 | NOVÉ WinDUO64

Veškeré informace a aktuality k novému produktu přesunuty na jeho stránky http://www.winduo64.cz/
Vývoj a podpora původního produktu WinDUO probíhá i nadále a informace naleznete stále zde.
16.5.2017 | Informace k verzi 1.85 G vydané dne 16.5.2017

 • Aktualizovány digitální podpisy a certifikáty
1.5.2017 | Školení


V tomto měsíci se na Vás WinDUO Team těší v OSTRAVĚ a PLZNI ...opět se s námi vzdělávejte.
Jednotlivé semináře a školení jsou uvedeny na našich webových stránkách www.winduo64.cz v sekci služby / školení, kde máte možnost se přihlásit. Přihlásit se můžete také telefonicky na mob. 604 402 699.

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - OSTRAVA 17.5.2017

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - PLZEŇ 29.5.2017


přihlášení proveďte na www.winduo64.cz
21.4.2017 | TÝDEN S VÁMI - týden nabitý školením


V rámci programu PRACUJTE EFEKTIVNĚ jsme si pro Vás připravili tour školení OSTRAVA - PLZEŇ - PRAHA.
Jednotlivé semináře a školení jsou uvedeny na našich webových stránkách www.winduo64.cz v sekci služby / školení, kde máte možnost se přihlásit.

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - OSTRAVA 24.4.2017

 • Seminář k novele zákona o DPH - OSTRAVA 25.4.2017

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - PLZEŇ 26.4.2017

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - PRAHA 27.4.2017


přihlášení a kontakty získáte na www.winduo64.cz
29.3.2017 | Informace k verzi 1.85 F vydané dne 29.3.2017

 • Úpravy filtru v pokladně o možnost filtrování k EET a ve skladové verzi možnost filtrování v pokladně k obsaženým skladovým položkám.
24.3.2017 | Informace k verzi 1.85 E vydané dne 24.3.2017


Byla zveřejněna další verze WinDUO, zohledňující připomínky a návrhy na vylepšení od uživatelů.

 • Úpravy v pokladně v prodejkách, paragonu a EET účtence

 • V KPC souboru do banky generovaném v hromadných příkazech v závazcích, byla upraveno zpracování popisu dokladu pro větší kompatibilitu s různými bankami. Nyní lze pole popisu vypnout, tisknout pouze jednopoložkový popis nebo pole se čtyřmi popisy

 • Paragon v pokladně upraven tak, že je možno tisknout přímo do souboru, lze tedy zadat do názvu souboru název sdílené tiskárny (např. \\127.0.0.1\tiskarna), bez nutnosti mapovat na LPT port. Tímto způsobem lze tisknout přímo i na USB tiskárny.

 • Paragon v pokladně upraven tak, že je možno paragon tisknout za využití ovladače tiskárny. V tomto režimu lze vytisknout do hlavičky paragonu logo. Kromě údajů na patřičné záložce v nastavení paragonu je důležité i nastavení počtu znaků v předchozí záložce.

 • Přidána možnost vytisknout EET informace z prvního návazného pokladního dokladu přímo do faktury. Aktivujete v Nastavení / Faktury a identifikační údaje / záložka Obsah / volba „EET údaje návazného dokladu“. V této souvislosti přidána i možnost automatického vygenerování tohoto pokladního dokladu stiskem tlačítka „Tisky a výpočty“ ve faktuře. Povoluje se volbou ve stejném nastavovacím okně, v záložce „Usnadnění“ volbou „U hotovostních faktur tuto uložit a vytvořit doklad o platbě před tiskem.

 • Sestavy „Pokladní deník za období“ a „Pokladní deník - od data / do data“ rozšířeny o rekapitulační tabulky DPH za jednotlivé typy plateb.

 • U částečných úhrad pokladním dokladem, kdy částka na pokladním dokladu neodpovídá výši provázaného dokladu nebo skladu jsou částky pro EET nyní poměrově kráceny vůči částce pokladního dokladu.

 • Přidány nové verze daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby.
WinDUO® – GRATIS

je sharewarovou verzí programu pro vedení účetnictví a daňové evidence WinDUO®.

Umožní Vám vyzkoušet si po dobu půl roku (183 dní) ničím neomezené WinDUO® Plus včetně práce v síti (nejširší verzi programu). Pokud po uplynutí doby nepřesáhnete 1000 položek v účetním deníku, 200 položek ve vydaných fakturách a 100 skladových položek, je tato verze neomezená !!! Založením nového účetního roku pokračujete v počítání od nuly, můžete tedy zadat dalších 1000/200/100 položek.

Po zaregistrování se počty zvyšují o 50%.

Pro vedení daňové evidence jsou počty položek poloviční.


Prezentace ekonomického softwaru ZDARMA

(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution