Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Aktuality

19.4.2016 | Informace k verzi 1.84 K vydané dne 19.4.2016


  • Verze řeší problémy některých příspěvkových organizací při odesílání výkazů do CSÚIS.


18.4.2016 | Informace k verzi 1.84 J vydané dne 18.4.2016


  • Přidána rozvaha pro podnikatele pro rok 2016

  • Přidána rozvaha pro příspěvkové organizace 2016 a upraveny exportní skripty


19.2.2016 | Informace k verzi 1.84 G vydané dne 19.2.2016


Pro zpracování kontrolního hlášení platného pro rok 2016 byly zapracovány připomínky uživatelů a dochází od verze 1.84.G k následujícím změnám:

  • v pohledávkách přidáno pole pro číslo dokladu pro kontrolní hlášení. Pokud je toto číslo shodné s číslem dokladu, nemusí se vyplňovat. Pokud není pole vyplněno, vstupuje do kontrolního hlášení údaj uvedený v poli doklad.

  • možnost volby třídění položek kontrolního hlášení dle DIČ nebo dle čísla dokladu (nastavuje se ve volbách hlášení, pod políčky pro měsíc nebo kvartál)

  • opraveno mazání DPPD v rozkontu při kopírování dokladů včetně rozkontu

  • zamezeno přenášení údajů v nastavení kontrolního hlášení mezi jednotlivými firmami v multiverzi


WinDUO® – GRATIS

je sharewarovou verzí programu pro vedení účetnictví a daňové evidence WinDUO®.

Umožní Vám vyzkoušet si po dobu půl roku (183 dní) ničím neomezené WinDUO® Plus včetně práce v síti (nejširší verzi programu). Pokud po uplynutí doby nepřesáhnete 1000 položek v účetním deníku, 200 položek ve vydaných fakturách a 100 skladových položek, je tato verze neomezená !!! Založením nového účetního roku pokračujete v počítání od nuly, můžete tedy zadat dalších 1000/200/100 položek.

Po zaregistrování se počty zvyšují o 50%.

Pro vedení daňové evidence jsou počty položek poloviční.


Prezentace ekonomického softwaru ZDARMA

(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution