Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

O nás

ČAPEK - WinDUO, s.r.o.

Zakladatelem firmy ČAPEK - počítačové služby byl v r. 1990 Ing. Zdeněk Čapek, autor programu pro podvojné účetnictví DUO pro DOS. Od roku 1994 se podílel na vývoji programu WinDUO pod operačním systémem Windows pro Účetnictví a Daňovou evidenci. Po úmrtí Ing. Zdeňka Čapka v r. 2005 převzala firmu Ing. Helena Čapková a pokračovala v jeho vývoji. Od 1. března 2008 se stala firma právnickým subjektem ČAPEK-WinDUO, s.r.o. Program WinDUO je rozšířen nejen v České republice, ale také na Slovensku. Díky mnohaletým zkušenostem, dobré spolupráci s auditory, daňovými poradci a snadné obsluze, se stalo WinDUO vyhledávaným programem pro podnikatele - malé a střední firmy, pro příspěvkové a nevýdělečné organizace. Pro výuku do škol je program WinDUO dodáván zdarma.

Ekonomický systém WinDUO pro všechny verze Windows (XP, Vista, Win7 (32bit), Win8(32bit)), WinDUO64 pracuje pod 32/64 bit prostředím Windows, odpovídá zákonu o účetnictví, zákonu o dani z příjmu, zákonu o DPH a dalším souvisejícím předpisům a vyhláškám. Je také zajišťována pravidelná údržba programu (upgrade) včetně legislativních změn.

Velmi si ceníme přízně našich zákazníků, a proto se snažíme o neustálé zlepšování kvality programu, rozšiřování spektra poskytovaných služeb a vstřícný přístup.
(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution