Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Naše účetnictví

Již dvacetsedm let pro Vás vyvíjíme a aktualizujeme program WinDUO pro vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví). WinDUO je rychlý a výkonný software, odpovídající zákonu o účetnictví, zákonu o dani z příjmů, zákonu o DPH a dalším souvisejícím předpisům a vyhláškám.

Je určen pro malé a střední organizace, a to pro:

  • podnikatelské subjekty,
  • nevýdělečné organizace,
  • příspěvkové organizace a územní samosprávné celky,
  • pro banky a jiné finanční instituce.

Při práci s programem Vás provází interaktivní (bublinková) nápověda. Způsob zadávání dokladů je navržen dle potřeb menších a středních organizací. Data se zadávají do jednotlivých knih – deníku pohledávek, závazků, pokladny, bankovních operací, ostatních úhrad, účetních událostí a odtud vstupují do účetního deníku. V jednotlivých agendách i deníku můžete data dále filtrovat a tisknout libovolné sestavy, výkazy a formuláře.

Aktualizace jsou prováděny na základě platné legislativy a požadavků uživatelů několikrát ročně. Nejrychlejší upgrade přes internet provedete přímo z menu programu. Aktualizace včetně telefonického poradenství je placenou volitelnou službou, kterou uživatelé hradí jednou ročně.

Program je distribuován na CD a zabírá po instalaci na disku cca 28 MB. Můžete ho spustit pod operačním systémem Windows - 95,98,2000,NT,ME,XP,Vista. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows 32 bit. WinDUO64 pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows 32/64 bit.(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution