Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Verze 1.74 C z(e) březen 2012

  • Úprava výkazů pro příspěvkové organizace - Rozvaha a VZaZ dle legislativy k 1.1.2012 a přidání nového účetního rozvrhu
  • Nová sestava pro kontrolu DPH - Rekapitulace DPH dle formuláře
  • DPPO č. 22 a DPFO č.18
  • xml exporty pro přenesenou daňovou povinnost § 92 a-e

Verze 1.71 C z(e) duben 2011

  • Úprava výkazů CSUIS dle legislativy
  • Úpravy vztahující se k DPH platné od 1.4.2011
  • Skladová evidence rozšířena o možnost evidovat u sériových čísel umístění na skladě (verze PLUS)

Verze 1.71 B z(e) březen 2011

  • Opraven problém s načítáním tabulek DPH v některých verzích Windows.

Verze 1.71 A z(e) únor 2011

  • elektronický daňový formulář Přiznání z příjmů pro právnické osoby pro rok 2010 EPO2
  • elektronický daňový formulář Přiznání z příjmů pro fyzické osoby pro rok 2010 EPO2
  • pro příspěvkové organizace přidán export formulářů ve formátu XML podle úpravy k 1.12.2010
  • elektronický daňový formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty č. 17 EPO2

Verze 1.70 B z(e) únor 2011

  • elektronický daňový formulář Přiznání z příjmů pro právnické osoby pro rok 2010 EPO2
  • elektronický daňový formulář Přiznání z příjmů pro fyzické osoby pro rok 2010 EPO2
  • pro příspěvkové organizace přidán export formulářů ve formátu XML podle úpravy k 1.12.2010

Verze 1.69.E z(e) září 2010

  • elektronický daňový formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty EPO2
  • pro příspěvkové organizace přidán export formulářů ve formátu XML

Verze 1.69.C z(e) května 2010

  • pro příspěvkové organizace přidána do Výkazu ZZ i dopočtená hodnota Minulé období
  • pro příspěvkové organizace upraven formát souboru tvořeného pro krajské úřady

Verze 1.69.B z(e) dubna 2010

  • pro příspěvkové organizace přidána grafická podoba Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky 410/2009 Sb.
  • integrovaná editace klíčů v INI souborech
  • při pokladních platbách možnost evidovat, zda se jednalo o platbu v hotovosti nebo kartami
  • zobrazení starých sazeb DPH i v rekapitulační tabulce na faktuře

Verze 1.69.A z(e) února 2010

  • Formulář DPH vzor č. 16
  • Souhrnné hlášení - tvorba XML souboru
  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob - vzor č. 19
  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob - vzor č. 16

  Verze 1.68.C z(e) ledna 2010

   • Přidána možnost fakturace i se starými sazbami DPH. Nutno povolit v Nastavení / Faktury a identifikační údaje / záložka Obsah / volba Sazby DPH i z minulých let.
    Staré sazby DPH zobrazovány při editaci faktury červeně.
   • Opravena výzva k uplatnění slevy na fakturu z adresáře.

  Verze 1.68.A z(e) prosince 2009

   • Nové sazby DPH pro rok 2010
   • Mimořádné odpisy v majetcích (§30)
   • Aktualizace číselníků bank a swift kódů (AP0001)

  Verze 1.67.E z(e) prosince 2008

  • Úpravy v programu


   Pokladní doklad školy
   Upravena na funkce nové verze - uživatelsky se v ní nic nemění

   Opis objednávek
   Vznikla nová možnost jednořádkového výpisu s cenou netto

   Objednávka přijatá
   Upravena na funkce nové verze - uživatelsky se v ní nic nemění

   Štítky
   Nová sestava, umožnující tisk štítků zboží. Sestavu je možné spouštět nad skupinovou operací nebo skladem, takže je možné tisknout expediční štítek, skladový nebo jen prodejní cenovky. Sestava je variabilní z pohledu uživatele. Sami si tam můžete zvolit údaj na štítek, jeho velikost i umístění.

   Výsledovka na zboží
   Upravena na funkce nové verze - uživatelsky se v ní nic nemění

  • Chystané úpravy


   Inventury
   1. Sestava pro export inventurního soupisu do CSV souboru a jeho opětovný import.
   2. Sepisujeme také stručný návod jak a proč inventury vytvářet.

   Převodka
   Beta verzi skriptu jsme stáhli z verze, a celkově ho předěláváme. Bude stačit vytvořit výdejku spustit převod a nadefinovat, na který sklad se má zboží přenést. Skript sám vytvoří na zvoleném skladě jak chybějící karty tak marže.

  Verze 1.67.D z(e) září 2009

  • Úpravy v programu


   Adresář:
  • přímý vstup do " ARES " jen zadáte IČO klienta a vše se doplní a ověří automaticky
   Načtení kurzu ČNB střed:
  • sestavy > načtení kurzu z ČNB . Automatické načtení a zapsání do číselníku.
   Vzdálený přístup:
  • pomocí PDS daemona . Umožňuje práci na dálku.

  Verze 1.67.C z(e) červen 2009

  • Úpravy v programu

  • Čtečky čárových kódů sklad a majetek

  Verze 1.67.B z(e) února 2009

  • Úpravy v programu


   Ve verzi jsou úpravy formulářů:
  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (vzor č. 15)
  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob (vzor č. 18)
  • Formulář pro DPH (vzor č.15).

  Verze 1.67.A z(e) února 2009

  • Nová verze pro rok 2009


   Ve verzi jsou nové formuláře a to:
  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (vzor č. 15)
  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob (vzor č. 18)
  • Formulář pro DPH (vzor č.15).

   V seznamu daňových kódů a přímo na kartě daňového kódu se zobrazuje číslo řádku formuláře DPH, do kterého daný kód vstupuje.

   Přidána podpora pro off-line terminály CipherLab CPT-800x (včetně šablony do těchto terminálů)

  Verze 1.66.A z(e) února 2009

  • Poslední verze roku 2008


   Ve verzi jsou nové formuláře a to:
  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (vzor č. 15)
  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob (vzor č. 18)

   V seznamu daňových kódů a přímo na kartě daňového kódu se zobrazuje číslo řádku formuláře DPH, do kterého daný kód vstupuje.

   Přidána podpora pro off-line terminály CipherLab CPT-800x (včetně šablony do těchto terminálů)

  Verze 1.65.H z(e) listopadu 2008

  • Úpravy v programu


   Objednávka přijatá
   Přibyly dva nové stavy objednávek a to Ve výrobě a Odesláno

   Sklad
   Vetší novinkou je práce s minimální a maximální zásobou na skladě. Nejprve si vyberte zda tuto novinku chcete využít nebo ne a to provedete v nastavení ? nastavení prostředí ? záložka sklad.
   V případě, že minimální a maximální zásobu nastavíte, probarví se Vám položky ve skladě:
   červená - položka je pod minimálním stavem
   žlutá - položka je na skladě v počtu, který se blíží minimálnímu stavu
   zelená - položka je na skladě ve stavu, který je mezi minimálním a maximálním stavem a je brán jako dostačující
   modrá - položka je na stavu ve větším množství než je maximální stav

   Tyto informace je možné i filtrovat a tak si například vytisknout sestavu se zbožím, které je nutné nakoupit na sklad.

   Systém
   Byla vytvořena jazyková mutace tiskových sestav. Jednoduchý systém bude umožňovat uživatelům editovat texty v tiskových sestavách a dokonce si tak tvořit i další své jazykové varianty. Postupně budeme sestavy předělávat do tohoto systému a vždy uvedeme tu, kterou si takto budete moci sami přeložit. Standardně budeme v sestavě dodávat češtinu, slovenštinu, angličtinu a němčinu. Pokud budete chtít, je možné využít další 184 jazyků.

   Sestavy


   Vyhodnocení pohledávek
   Tisková sestava pro vyhodnocení pohledávek. Sestava je určena pouze pro ty, kteří využívají sklady. Pomocí této sestavy je nejen možné zjistit efektivitu prodeje (marži), ale je možné ji využít pro vyhodnocení obchodních zástupců. Sestava pracuje tak, že prochází pohledávky (je možné využít filtru) a u každé pohledávky, kde najde fakturu se skladovými položkami, zjistí částky a to fakturační bez DPH, fakturační s DPH, uhrazeno, celkem za skladové položky bez DPH (suma průměrných nákupních cen v době prodeje), celkem za skladové položky s DPH a Zisk (počítán jako rozdíl prodejní ceny bez DPH a nákupní ceny bez DPH).


   Rozvaha OSS, ÚSC a příspěvkových organizací
   1. Oprava z webu vložena do nové verze.
   2. Podrozvahové účty se nyní načítájí nejen s analytikou ale bez ní

   Poštovní podací arch
   Tisková sestava nad pohledávkami (je možné použít filtr). Vyplní vše co je potřeba včetně dobírkové částky. Prázdný formulář, ze kterého jsem vycházeli je na stránkách Česke pošty Formular

   Export objednávek
   Skript, který exportuje objednávky přijaté do souboru DBF. Je možné exportovat aktuální položku nebo je možné označení položek a exportování tak více dokladů najednou. Soubor je zároveň možné odeslat e-mailem. Skript určený především pro obchodní zástupce. (Je možné jej využít pro přenos objednávek z roku do roku). Společně s objednávkou se exportují i základní infromace o odběrateli.

   Import objednávek
   Import objednávek z exportu. Zároveň s importem se provede aktualizace adresáře. Skript má kontrolu na číslo dokladu, tedy není možné naimportovat jeden doklad více než jednou.

   Pokladní doklad CM
   Tisková sestava, která je přeložena jako první do jazykové verze. Je tedy možné vytisknout pokladní doklad jak v češtině, tak ve slovenštine, angličtině nebo němčině. Další změnou je tisk měny. Stávající doklad umožňoval pouze tisk pokladního dokladu v národní měně. Teď je možný tisk dokladu i v eurech nebo jiné zvolené měně.

   Účetní deník
   Sestava účetního deníku. Jde o sestavu, kterou je možné vytisknout s podpisy pro potvrzení, ale i bez nich. Výhodou této sestavy je možnost zvolení sloupců v sestavě.

  Verze 1.65.F z(e) září 2008

  • Ve verzi F je upraveno zaokrouhlení na fakturách vydaných(pohledávkách), výdej ze skladu a pokladně.

   Nastavení zaokrouhlení provedete v nastavení >> Faktury a identifikační údaje >> ostatní

   Úprava platná od 1.9.2008 v návaznosti na zrušení 50-ti haléřů.

  Verze 1.65.C z(e) července 2008

  • Ve verzi jsou úpravy sestav:

   Výsledovka na výdejku
   Ve forumuláři před tiskem jsme přidali možnost výběru organizace a nechat tak vytisknout výsledovku na konkrétní firmu.

   Rozvaha OSS, ÚSC a příspěvkových organizací
   1. Upravili jsme zadání počátečních stavů tak, aby se zobrazily i při dalším tisku v jiném období
   2. Nově vytvořena sestava pro tisk podrozvahových účtů

   Marže
   Skript zobrazoval marži na dokladu pohledávky, pokud přímo z něj byla vytvořena výdejka. Nově opraven tak, aby zobrazoval marži i z externích výdejek vložených do faktury. Zobrazuje jen marži bez slevy a se slevou. Marže se propočítává ze vzorce:
   ((prodejní cena - skladova cena) / prodejni cena) * 100
   zdroj viz wiki

   Převodka
   Vytvořili jsme beta verzi převodky. Jak funguje?
   1. Vytvoříte výdejku na zboží ve "Skupinových operací na skladě".
   2. Najedete na vytvořený doklad a zmáčknete tlačítko "Tisky a výpočty". V zobrazené nabídce zvolíte skript "Převodka"
   3. Nejprve se provedou dvě kontroly
    a. Kontrola zda doklad je výdej (při příjmu se ukončí)
    b. Kontrola zda již z dokladu nebyl jednou dělán výdej. Pokud ano zobrazí se informace o dokladu, který je vytvořen jako příjem, kdy a kdo ho vytvořil. Skript se neukončí umožní vytvořit i další příjem. Při dalším spuštění ale zobrazí dvě informace o vytvořeném dokladu.
   4. Zobrazí se formulářové okno, ve kterém zadáte číslo dokladu a sklad na který se bude převádět.
   Formulář si pamatuje doklad, který byl naposledy použitý a také si pamatuje sklad pro číselnou řadu. Takže v případě, že použijete nějakou řadu s jiným číslem skladu, program to nahlásí a zeptá se zda to opravdu chcete nebo ne. Pokud dojde k nějakému problému nahlaste jej na winduo@winduo.cz, jak píšeme jde zatím o beta verzi.

   Přiznání DPH - formulář č.14
   1. Od 1.1.2008 se bude tisknout formulář č.14. Kdo tiskl již č.13 jen přepište číslo. Ve formuláři není žádná změna jen má prostě jiné číslo.
   2. Upravena možnost tisku prázdného formuláře.

  Verze 1.65.B z(e) dubna 2008

  • Ve verzi jsou úpravy sestav:

   Poštovní dobírková poukázka A
   I když, je číslo účtu zadáno s pomlčkou, na složence se pomlčka nevytiskne.

   Poštovní poukázka A
   Místo délky na ořezání rozšířeného názvu se vzala délka firmy. Takže druhý název byl vždy maximálně tak dlouhý jako byl první. Chyba odstraněna.

   Import/Export cen
   Možnost importu dalších polí (Kód, Druh, Sklad) a upravena je export částek, které mají místo desetinné tečky čárku. (Problém byl především u otevření v Excelu, v případě OpenOffice se chyba nezobrazila)

   Mincovka
   1.Nový vzhled při tisku
   2.Automatická registrace do sestav, aby sestava byla okamžitě viditelná v sestavách pokladny
   3.Při nevyplnění data inventarizace pokladny, se automaticky dosadí aktuální datum.
   4.Přidáno pole pokladní. Jde jen o textové pole do reportu.

   Změna počátečního stavu
   Nový skript, který navýší nebo sníží počáteční stav. Zachová průměrnou nákupní cenu. Jde o skript určený pro ty, kteří vydávají do mínusu. Kdy a jak využít tuto sestavu? Jde o firmy, které vydávají do mínusu tedy, že zboží prodávají dříve než je naskladněno.
   1.První den v měsíci navýšíte množství
   2.Během měsíce se provádí příjem a výdej, ale doklady pohybu se neúčtují
   3.Poslední den v měsíci doporučujeme
   3.1.Ponížit stavy
   3.2.Přepočítat průměrné ceny (opraví se i v dokladech pohybu)
   3.3.Zaúčtovat doklady
   3.4.Znovu navýšit stavy.

   Přehled výnosů a nákladů
   Sestava nově vyjíždí i účty 8xx a 9xx jako interní.

   Rozvaha OSS, ÚSC a příspěvkových organizací
   Vloženy změny podle vyhlášky č. 353/2007 ze dne 17.12.2007

  Verze 1.64.A z(e) ledena 2008

  • V současné době máme pro Vás připravenou řadu vylepšení a novinek. Nejdůležitější novinkou je již avízovaná možnost práce v síti v módu klient/server pod nativním Linuxovým daemonem, který jsme vyvinuli a který Vám umožní lepší a rychlejší práci v síti, včetně možnosti práce po internetu bez prostřednictví drahého terminálového serveru a v neposlední řadě spolehlivější a bezpečnější práci v síti. Pokud máte pobočky v rámci české republiky a jednu "hlavní kancelář", již nebudete muset řešit předávání dat, ale pomocí tohoto připojení budou Vaše data v bezpečí a budou se shromažďovat ve Vašem hlavním počítači. Tento daemon bude k dispozici stávajícím uživatelům síťových verzí zdarma.

   Dalšími vylepšeními jsou :
  • sestava kontroly nákladů a výnosů a plánování - zadání plánu nákladů a výnosů na jednotlivé účty, sestava shromažžuje údaje a kontroluje čerpání plánu
  • zobrazení informace marže na dokladu - zobrazení skutečné marže na dokladu, jaká by byla marže bez poskytnutí slevy a zobrazení marže v daném okamžiku s aktuální nákupní cenou
  • statistika dokladů - export dokladů do excelu - možnost kontroly marží na dokladu pohledávek a závazků evidence na střediska a kalkulační jednice
  • účtování dotací a sledování čerpání dotací EU
  • možnost zakoupení modulu pro přenos EDI (elektronické předávání dat - faktur, dodacích listů)
  • dodací list s možností tisku čárových kódů u sériových čísel

  Verze 1.62.A z(e) března 2007

  • přiznání pro právnické osoby pro rok 2006
  • přiznání pro fyzické osoby pro rok 2006
  • v účetnictví nová sestava Obratový deník
  • ve skladu přidána možnost zobrazení zůstatky karet se stejným číslem jako zobrazená karta na jiných skladech
  • upraveny roční převody dat
  • přidána možnost tisku dalších prázdných formulářů
  • přidáno přiznání k dani silniční

  Verze 1.61.D z(e) ledna 2007

  • Opraveno převádění přímo zadaných plateb u pohledávek/závazků v převodech stavu příslušných knihoven a programu Roční převody dat.

  Verze 1.61.C z(e) listopadu 2006

  • oprava - u výb?ru položek v hlavním menu pomocí šipek nahoru a dol?. Pokud jste se pohybovali o více než jednu položku, program havaroval a uzav?el se.

  Verze 1.61.B z(e) listopadu 2006

  • pro nové uživatele - WinDUO - BENEFIT - pro organizace, jejichž právní forma je ob?anské sdružení (dle zákona ?. 83/1990 Sb), nadace nebo nada?ní fondy (dle zákona ?. 227/1997 Sb) jsme p?ipravili plnou verzi programu šitou na míru za pouhou 1,- korunu ?eskou. Bližší informace najdete v sekci aktuality.
  • rozší?ené možnosti ve správ? uživatel? - zvýšení zabezpe?ení a p?edcházení rizika nežádoucích zm?n pro uživatele sí?ových verzí. Mimo superuživatele, nemají ostatní p?ístup k t?mto položkám v menu Nastavení - Faktury / Sklad / Majetek / Ostatní nastavení. Ve správ? uživatel? p?ibyly další volby, kterými m?žete omezit p?ístup uživatel? k ú?tovému rozvrhu, ?íselníku KJ/HS, maker a skladových ?íselník? a ponechat pouze možnost použití jejich nápln? p?i zaú?tování.
  • archivace dat v multilicenci - byla dopln?na možnost volitelnosti archivace 2 v 1 (archivace dat firmy + sdílených). Volba se skrývá v menu Nastavení - Ostatní nastavení - Bezpe?nostní mód - volba V multiverzi nep?idávat sdílená data do archívu dat firmy.
  • nový design tla?ítek - nové podbarvení tla?ítek dle zvoleného barevného p?echodu na pozadí programu WinDUO. Snad se Vám bude líbit.

  Verze 1.61.A z(e) zá?í 2006

  • odpisovaný majetek

   oprava

   Ú?etní jednotky, které v minulosti p?erušily odpisování dle § 26 odstavce 8 zákona o dani z p?íjm?, zkontrolujte si majetek p?evedený do r. 2006. U p?erušení došlo k nesprávnému propo?tu v kalendá?i (jako bez p?erušení) a u zrychlených odpis? k nesprávnému výpo?tu ro?ního odpisu pro následující rok. Pokud p?ijdete na nesrovnalosti, doporu?ujeme uskute?nit p?evody odpisovaného majetku z roku 2005 do roku 2006 znovu. Veškerá data i zaú?tování v r. 2006 z?stanou zachovány.

   úprava

   Úpravy v agend? odpisovaný majetek pro firmy, jejichž ú?etním obdobím je hospodá?ský rok. Po p?elomu kalendá?ního roku v posunutém období nebylo možné zadat novou kartu odpisovaného majetku. Nyní lze kartu zadat a zachytit na ni veškeré náležitosti. POZOR, na této kart? nebude fungovat informativní záložka Kalendá?!

  • souhrnné hlášení k DPH - 25 5521 Mfin 5521 - vzor ?. 2 - nový formulá? souhrnného hlášení v dvojjazy?né verzi, princip sestavování hlášení z?stává nezm?n?n. FÚ p?ijímají hlášení i na formulá?i - vzor ?. 1.
  • nový slevový systém - podpora slevového systému! Jde o rozší?enou možnost p?ednastavení slev u ur?itého odb?ratele v adresá?i. Pro jednotlivé zákazníky lze nastavit více slev s r?znou prioritou (ve t?ech rovinách).Slevnit m?žete položky na ur?itém sklad?, položky ur?itého druhu nebo konkrétní skladové položky (nejvyšší priorita). Více v nápov?d? programu.
  • import výpis? z HVB banky - stále více našich uživatel? využívá homebanking v systémech Multicash. Tento systém p?i na?ítání výpis? není univerzální pro veškeré bankovní instituce. Pokud využíváte Multicash u jiné banky než-li HVB a nemáte-li k dispozici stáhnutí výpis? pomocí jiného systému, nap?. Gemini, kontaktujte nás.
  • SWIFT kódy - od této verze se na všech druzích faktur, budou tisknout IBAN a SWIFT. Podmínka - odsouhlašení volby v nastavení faktur - Tisknout název banky, IBAN, SWIFT.
  • archivace

   ukládání archivu - od této verze si m?žete vybrat, zda se bude archiv ukládat do ko?enového adresá?e nebo kamkoli jinam.

   odeslání archivu e-mailem - nová nabídka v menu Ostatní. Služba, která Vám p?ímo nabídne zaslání e-mailu s již p?iloženým archivem.

  • multilicence

   uživatelé multilicencí, kte?í ú?tují více (mnoho) firem jist? p?ivítají možnost t?íd?ní firem v nabídkovém seznamu. T?ídit lze dle I?, abecedy, priority, kterou zadáte p?es tla?ítko Oprav nebo lze net?ídit (seznam má v sob? ukryto interní ?íslování dle historického zakládání jednotlivých firem) pro ty, kte?í jste si na chaos už zvykli a máte již firmy v oku!

   další výhody p?ináší zm?na archivace u multilicencí. Pokud budete p?enášet data z po?íta?e do po?íta?e, nemusíte již tvo?it archivaci dat firmy a následn? archivaci sdílených dat. WinDUO nyní do jediného archivu zabalí data firmy i sdílená data a po p?enosu sta?í použít prostou rearchivaci a data se p?enesou v?etn? sdílených informací (nap?. spole?ný ú?etní rozvrh, soubor maker ad.).

  • povinné zadání HS/KJ - do menu Nastavení - Ostatní nastavení - záložka Údaje byla p?idána volba, kterou využijí zejména p?ísp?vkové organizace. Necháte-li se takto pohlídat, WinDUO neuloží rozkont, kde nebudou na obou stranách ve všech ?ádcích vypln?na ?ísla HS/KJ. Tato volba bude v budoucnu optimalizována s možností volby kontroly nejen všech údaj?, ale pouze ?ádk? s proú?tovaným nákladem nebo výnosem.
  • neuhrazené pohledávky do/po splatnosti - nová volitelná sestava pro firmy s v?tším objemem pohledávek rozliší k ur?itému dni v t?íd?ní dle I? nebo názvu, kolik Vám odb?ratelé dluží do splatnosti a kolik po splatnosti. Sestavu lze spo?ítat i historicky, do sestavy nevstoupí pohledávky, jejichž Datum (zadání ú?etního p?ípadu) je v?tší než datum, ke kterému necháte sestavu po?ítat.
  • úprava sestavy Nezaplacené 30 - 60 po splatnosti na stran? pohledávek týkající se vstupních dat. Dolad?ní kontroly se z?statky ú?t? pohledávek ve všech p?ípadech - i tehdy, pokud je pohledávka zaú?tována d?íve, než-li je vystaven doklad (Datum < Datum vystavení).
  • zlepšení vizualizace seznam? - pokud vám seznamy doklad? v knihovnách p?ijdou p?íliš jednolité a ?asto n?co po ?ádcích kontrolujete na obrazovce, zkuste využít novou volbu v nastavení prost?edí - Zvýraz?ování ob?ádek v seznamech. Je možno si v bodech nastavit i sytost.
  • další opravy a drobné úpravy

   • odstran?ny problémy p?i použití Opravá?e dat
   • oprava nemožnosti tisku sestavy Hromadný tisk pokladních doklad? v da?ové evidenci
   • u výdajových pokladních doklad? s vazbou na sklad bylo potla?eno p?epo?ítávání celkové ?ástky na dokladu p?i jeho oprav? z naskladn?ných položek, pokud byla zadána vyšší ?ástka (nap?. po?ídili jste zboží spolu s n?jakou službou)
   • opraveno ukládání sériových ?ísel p?i p?íjmu, odpo?ítávání stavu S? u rušeného S? v p?ípad? zm?ny S? na jiné
   • podpora akceptování nastaveného t?íd?ní položek p?i výb?ru ze skladu nejen na fakturu, ale i p?ímo do výdejek (nap?. dle po?adí výb?ru, dle názvu, ?ísla položky)
   • úprava automatizovaného vytvá?ení a dopln?ní textu faktury po návratu ze skladu a dosazování dlouhých názv? u výrobk? do faktury

  Verze 1.60.B z(e) b?ezna 2006

  • nový výkaz rozvahy pro p?ísp?vkové organizace a územní samosprávné celky - s ú?inností od 1. 1. 2006 se zm?nila vyhláška ?. 505/2002 Sb. vyhláškou ?. 401/2005 Sb. Zm?ny se týkají n?kterých p?idaných ?ádk? ve výkaze Rozvaha (nap?. nové ú?ty Majetku p?evzatého k privatizaci, Pohledávky v zahrani?í, Pohledávky tuzemské a další.) Výkaz zisk? a ztráty a P?íloha ú?etní záv?rky se nezm?nily

  Verze 1.59.A z(e) února 2006

  • formulá? dan? z p?íjm? PO (vzor ?. 15) - v rámci Ro?ní ú?etní záv?rky - možnost dopln?ní údaj?, výpo?tu dan? a tisku formulá?e.
  • formulá? dan? z p?íjm? FO (vzor ?. 12) - tisk prázdného formulá?e + p?íloh, pro kterou máte obsahovou nápl?

  Verze 1.58.Q z(e) ledna 2006

  • rozší?ení filtr? pro snažší vyhledávání v t?chto agendách: · pohledávky - ve fakturách vydaných lze nov? hledat dle sériového ?ísla zboží, které jste prodali (jen u WinDUO-PLUS, S-MULTI a DA?OVÉ EVIDENCE-PLUS) nebo dle ?ásti textu faktury · bankovní operace - lze vyhledávat dle protiú?tu dodavatele ?i odb?ratele · skupinové operace na sklad? - ve výdejkách a p?íjemkách je možnost vyhledávat dle skladových položek nebo sériového ?ísla zboží
  • volitelná zm?na pro ?azení pohyb? a výpo?et PNC na skladových kartách. V nastavení skladu objevíte 2 nové volby - U období 2005 a starších používat staré ?azení pohyb? pro výpo?et PNC nebo Vždy používat staré ?azení skladových pohyb? pro výpo?et PNC. Pozor! ?azení pohyb? má vliv na výpo?et pr?m?rné nákupní ceny! Rozhodujte se tedy pro zm?nu na za?átku nového kalendá?ního nebo ú?etního období! Staré ?azení pohyb? ukládalo v jednom dni pohyby na sklad? tak, jak jste je zadali (P+,V-,V-,P+,V- u jednotlivých položek). Nové ?azení pohyb? se liší tím, že v jednom dni za sebe ?adí nap?ed všechny p?íjmy a poté výdaje
  • p?i prodeji zboží do ?lenských i ne?lenských zemí EU (typ faktury - Doklad do EU/do zahrani?í) zakázán vstup provázaných recykla?ních poplatk? na fakturu. Pokud jste si provázali kartu zboží s kartou služby, která není recykla?ním poplatkem, musíte na tyto typy doklad? službu vyskladnit ru?n?
  • oprava u p?evodu ostatních majetk? (do následujícího období se mohly p?enést nesmysly) a oprava volby u p?evod? odpisovaných a ostatních majetk? (pokud jste zadali p?evod veškerého odpisovaného majetku, p?evedl se pouze nevy?azený a naopak) Doporu?ujeme kontrolu t?chto majetk?, pokud jste je p?evedli ve verzi 1.58.P nebo mladší. D?kujeme za pochopení

  Verze 1.58.P z(e) ledna 2006

  • ro?ní p?evody dat z roku do roku najdete od této verze p?ímo v programu v hlavním menu Ostatní - P?evod stavu knihoven, a to p?evod: · pohledávek · závazk? · skladu · majetku tuto funkci již tedy nemusíte spoušt?t p?es Start - Programy - Ekonomický software WinDUO - Ro?ní p?evody dat (ale pro ty, kte?í ne?tou tuto NOVINKY, tam stále ješt? z?stává)
  • v pokladn? objevíte volitelnou sestavu Prodej ze skladu DPH - rekapituluje DPH u prodej? ze skladu p?es pokladnu
  • do agendy Skupinové operace na sklad? dodána Kontrola po?tu pohyb? - zkontroluje, zda po?et pohyb? u výdejek a p?íjemek odpovídá hlavi?ce údaje na výdejce nebo p?íjemce. Nesrovnalost m?že nastat z d?vodu výpadku proudu, havárie PC nebo p?i nekorektním smazání pohybu p?ímo na skladové kart?.
  • první prvky nového logotypu programu WinDUO

  Verze 1.58.O z(e) ledna 2006

  • opraveny ro?ní p?evody dat u skladových položek. Odstran?ny možné problémy p?i p?evodu skladových karet provázaných na karty služeb, kdy se mohlo chybn? p?enést toto provázání (poplatky za recyklaci apod.)
  • odpisovaný majetek - dopln?na možnost navýšení odpisu v prvním roce odpsování u majetku za?azených do užívání v roce 2005 o 10 %, 15 nebo 20 % dle § 31 a 32 zákona o dani z p?íjmu 586/1992 Sb. ve zn?ní zákona ?. 552/2005 Sb.

  Verze 1.58.N z(e) prosince 2005

  • máte-li ú?et u Živnostenské banky a využíváte její službu NetBanka - zprovoznili jsme pro Vás homebanking + zadávání hromadných p?íkaz? tímto novým systémem
  • upraven zp?sob výpo?tu pr?m?rných nákupních cen - ?azení doklad? pro jejich výpo?et. Pozor - kdo do konce roku 2005 nebo od stažení této nové verze zadá P?epo?et skladových karet a Aktualizaci cen P, dojde ke zm?n? ?ástek u již zaú?tovaných výdejek od za?átku roku! Nelekejte se - ?ešením je stažení verze 1.58.Q, kde si m?žete vybrat zp?sob ?azení doklad? a tak se také vrátit na již zaú?tovaný stav

  Verze 1.58.M z(e) prosince 2005

  • zrychlení práce WinDUO pod opera?ním systémem Windows XP - v Ostatním nastavení si v záložce Bezpe?nostní mód nastavte - vypnut. Z hlediska v?tšího zabezpe?ení proti ztrát? dat v p?ípad? výpadku proudu také doporu?ujeme v záložce Bezpe?nostní aktualizace nastavit si aktualizaci po 0 minutách
  • p?ibyla možnost p?enosu veškerých dat do DBF formátu. Sestava je volitelná, najdete ji pod systémovým tla?íkem DUO na hlavní obrazovce - Správa sestav DDT

  Verze 1.58.L z(e) listopadu 2005

  • p?idána sestava Prodej - rekapitulace DPH - sou?tová sestava tvo?itelná za období od - do, která umožní zkontrolovat vydané da?ové doklady za zboží a úbytky zboží na sklad? v?etn? rozpisu základu dan? a DPH
  • do sestavy Ú?etní doklad dle ?ísla (ve všech agendách) dopln?ny podpisy p?íkazce, hlavní ú?etní a správce rozpo?tu - pro p?ísp?vkové organizace dle zákona o finan?ní kontrole
  • v agend? Odpisovaný majetek p?ibyla možnost tisku sestavy Kalendá? da?ových odpis?
  • další malé zm?ny a drobné opravy

  Verze 1.58.K z(e) ?íjna 2005

  • Da?ová evidence - zrychlení za?le?ování v agendách Pokladna a Banka
  • Recykla?ní poplatek - zpracován v agend? sklad a provázán s vystavováním faktur
  • do sestavy Výpo?et DPH byla zabudována kontrola osi?elých záznam? - vyhledá záznamy, ke kterým neexistuje nad?azený doklad (nap?. neuložený výpadkem proudu). Seznam takových doklad? najdete po spušt?ní sestavy Zjišt?ní nep?i?azených doklad?
  • v agend? pohledávek je možno faktury filtrovat v návaznosti na sklad. P?ibyly filtry v Objednávkách p?ijatých a vydaných
  • optimalizace zobrazení seznamu sériových ?ísel
  • vznikla zcela nová agenda Balíky - vylepšení pro firmy, které zasílají zboží prost?ednictvím zasilatelských služeb (zejména PPL)
  • ve správ? uživatel? je možno omezit p?ístup uživatele jen k dat?m ur?itého hospodá?ského st?ediska (nap?. pobo?ky)
  • úprava po?tu kopií programem WinDUO - odstran?n problém nedodržení po?tu kopií p?i tisku z n?kterých tiskáren (n?které HP, Cannon)

  Verze 1.58.J z(e) kv?tna 2005

  • vylepšeno zpracování p?i snímání ?árového kódu. Nyní lze snímat i bez potvrzování na klávesnici
  • možnost nastavit r?zné podbarvení ve fakturách u r?zných typ? faktur
  • vylepšeno upravování data zpracování p?i p?echázení mezi obdobími
  • zm?n?na procedura odesílání e-mailu - nyní bez problému funguje i s jinými mailovými klienty než Outlook Express
  • p?idána nová t?ída 1a v odpisovaných majetcích a p?idány vypo?ty platné pro tento rok

  Verze 1.58.I z(e) b?ezna 2005

  • odstran?no hlášení o chyb? 207 p?i potvrzování rozkontu v opera?ním systému Windows 98

  Verze 1.58.H z(e) b?ezna 2005

  • upraveno, aby WinDUO obešlo chybu opera?ního systému z bezpe?nostní aktualizace KB891711 Update Microsoft Windows 98
  • v pohledávkách a závazcích je nová sestava pro plátce DPH - Rekapitulace bez DPH - vypíše hodnotu pohledávek a závazk? bez DPH.
  • dopln?na možnost exportu / importu dlouhodobých i ostatních majetk? pomocí DBF soubor? z WinDUO do WinDUO
  • pro p?ísp?vkové organizace - tvorba souboru s v?tami 45, 46 a 47 pro nad?ízený orgán je za?azena do výpo?t? za 3., 6., 9. m?síc a v ro?ním výpo?tu. I nadále z?stává možnost výpo?tu každý m?síc.

  Verze 1.58.G z(e) února 2005

  • do da?ového p?iznání DAP-B p?ebírá z p?ehledu o majetcích a závazcích nejen ru?n? opravené údaje, ale i takové, které nebyly ru?n? korigovány

  Verze 1.58.F z(e) února 2005

  • opraveno - pro nevýd?le?né organizace - do da?ového p?iznání do polí?ka 10-VH p?ed zdan?ním je nyní p?ebírána hodnota z hlavní i hospodá?ské ?innosti. P?vodn? byla p?ebírána pouze hodnota hlavní ?innosti
   + další drobné opravy a úpravy

  Verze 1.58.D z(e) ledna 2005

  • nový zp?sob zaokrouhlování DPH byl promítnut do pokladních doklad? a dále do dokladu o p?ijetí platby, který je možno vystavit v bance a v ú?etních událostech

  Verze 1.58.B z(e) ledna 2005

  • výpo?et DPH v p?ípad?, že na faktu?e je uveden odpo?et zálohy podle §37 odst. 3 zákona o DPH
  • opraveno - na vytišt?ných stránkách n?kterých sestav bylo chybn? uvedeno ?íslo strany (na obrazovce p?i prohlížení bylo v po?ádku)

  Verze 1.58.A z(e) ledna 2005

  • nový formulá? DPH p?iznání - vzor ?.13
  • zm?na v zaokrouhlování DPH na fakturách - podle zákona o DPH platného od 1.1.2005
  • tisk zápo?t? - pokud má partner zadáno více adres, lze z nich vybírat

  Verze 1.57.F z(e) ledna 2005

  • oprava - v multiverzi 1.57.E nelze p?epínat mezi firmami

  Verze 1.57.E z(e) ledna 2005

  • opraveno prohlížení sestav - n?které sestavy nebylo možno ve verzi 1.57.D prohlížet
  • opraveno zaokrouhování ro?ního koeficientu DPH - zaokrouhlení na 2 desetinná místa nahoru (§76/2 zákona o DPH)
  • opravena funkce ukládání zna?ek
  • funkce Export pohledávek do TXT formátu umož?uje exportovat i ?ádky, které obsahují odpo?et zaplacené zálohy

  Verze 1.57.D z(e) ledna 2005

  • dopln?n formulá? pro výpo?et dan? z p?íjm? fyzických osob pro ú?etnictví - vzor ?. 14
  • dopln?n formulá? pro výpo?et dan? z p?íjm? fyzických osob pro da?ovou evidenci - vzor ?. 11

  Verze 1.57.C - beta z(e) prosince 2004

  • opraven výpo?et DPH p?iznání za 12/2004 nebo za 4 kvartál 2004 - ro?ní koeficient
  • da?ová evidence - p?i nastavení Komplexní již lze tisknout podrobný široký pen?žní deník (na 3 stránky)
  • da?ová evidence - tisk pen?žního deníku lze provád?t od data - do data
  • da?ové p?iznání k dani z p?íjmu právnických osob - vzor. ?. 14

  Verze 1.57.A,B - beta z(e) listopadu 2004

  • WinDUO - da?ová evidence (betaverze). M?žete si tuto zkušební verzi stáhnout kliknutím zde. K dnešnímu dni zde již pochopiteln? není betaverze 1.57.B, ale poslední platná verze WinDUO s da?ovou evidencí CD (cca. 27 MB) Další možností je upgrade Vaši b?žné verze WinDUO b?žným zp?sobem z internetu, prostudujte si v nápov?d? WinDUO kapitolu Aktualizace WinDUO z internetu.
  • v pohledávkách a závazcích je dopln?na nová sestava P?ehled plateb za období. Lze ji vypo?ítat za ?asový interval od období do období... nebo od data do data..., vyhodnocuje i platby v cizí m?n?
  • v evidenci odpisovaného majetku je nová sestava - P?ehled zaú?tování majetku. Obsahuje opis majetk? se sou?tovými hodnotami za majetkové a oprávkové ú?ty.
  • v evidenci ostatního majetku je nová sestava - P?ehled zaú?tování majetku. Sestava je obdobná se stejnojmennou z evidence odpisovaného majetku
  • na?tení kurzového lístku z ?NB p?es internet lze provést v základní obrazovce pod nabídkou Sestavy
  • ve skladu + Skupinové operace + Výdejka lze vytisknout Dodací list v?etn? cen na A4 a Dodací list bez cen na A5
  • v Nastavení prost?edí lze nastavit, že po zadání dokladu a stisknutí OK se objeví obrazovka, která dává vybrat ze seznamu maker pro zaú?tování. Nemusíte tedy myslet na tla?ítko Makro rozkont - makro se Vám bude samo nabízet po stisknutí OK

  Verze 1.56.I z(e) zá?í 2004

  • tisk faktur = da?ových doklad? do EU - byly dopln?ny informace o základu dan? v K? (podle §34 odst.3j) zákona o DPH)

  Verze 1.56.H z(e) srpna 2004

  • lze nastavit texty, které se budou automaticky tisknout na za?átek a na konec faktur. Texty mohou být r?zné podle typu dokladu (oby?ejná faktura, doklad do EU, zálohový doklad...)
  • sestava Kontrola DPH je dopln?na o další funkci - lze testovat, zda datum vystavení dokladu není mladší, nežli datum DPH p?iznání
  • sestava Kontrola DPH je dopln?na o další funkci - lze vypsat záznamy, které mají vypln?no datum DPH, ale nejsou zaú?továny
  • Upozorn?ní - byla odstran?na chyba, faktury do EU, vystavované ze skladu, neprovedly výdej ze skladu. Tento typ doklad? se choval obdobn?, jako zálohové faktury, tzn. že nedošlo k vytvo?ení výdejky
  • údaj IBAN se tiskne i do tuzemských faktur

  Verze 1.56.G z(e) ?ervna 2004

  • dopln?n výpo?et a tisk Souhrnného hlášení k dani z p?idané hodnoty
  • v pohledávkách je dopln?na možnost sestavení da?ového dokladu - faktury do EU podle §33 a §34 zakona o DPH
  • v pohledávkách je dopln?na možnost sestavení da?ového dokladu o p?ijetí platby. Nyní tedy m?žete tento doklad vystavit:
   - v pokladní knize
   - v knize bankovních operací
   - v knize ú?etních událostí (=interních doklad?)
   - v pohledávkách

   Neple?te si tento doklad s dokladem, který najdete ve WinDUO v pohledávkách a je pojmenován Zálohový doklad. Denn? se setkáváme s n?kolika dotazy, pro? je na zálohovém dokladu uvedeno:
   Toto není da?ový doklad
   Zálohový doklad vystavujete p?ed úhradou, abyste zákazníkovi sd?lili, kolik Vám má zaplatit. Na dokladu jsou informace o tom, kolik je základ dan? a kolik je da?, ale není to da?ový doklad, nemá uvedeno datum uskute?n?ní zdanitelného pln?ní ani datum p?ijetí platby. V okamžiku vystavení zálohového dokladu p?ece ješt? nevíte, zda a kolik Vám zákazník zaplatí.
   Teprve po obdržení platby jste povinni odvést DPH z p?ijaté platby, takže teprve po obdržení platby je vhodné vystavit doklad o zaplacení zálohy.

  Verze 1.56.F z(e) ?ervna 2004

  • dopln?n výpo?et p?iznání DPH - vzor ?. 12
   (výpo?et si pe?liv? zkontrolujte - d?kujeme za pochopení)

  Verze 1.56.E z(e) kv?tna 2004

  • Byl opraven algoritmus výpo?tu DPH ve faktu?e.
   Upozorn?ní:
   Ve verzi 1.56.D je výpo?et DPH ve fakturách správný, pokud máte nastaveno DPH nezaokrouhlovat. Zvolíte-li zaokrouhlování, vloudila se chyba.

   D?kujeme za pochopení, omlouváme se.
  • V této verzi zatím ješt? není hotovo nové p?iznání k DPH.

  Verze 1.56.D z(e) kv?tna 2004

  • použití ?ísla IBAN bylo zdokonaleno
  • p?i vystavování faktury je možno vložit text o odpo?tu zálohy, na kterou byl již d?íve vystaven da?ový doklad o zaplacení zálohy.
  • definice maker - bylo upraveno tak, aby šlo sestavit makro pro vystavenou fakturu s odpo?tem zálohy
  • pro vystavování faktur byl dopln?n nový typ dokladu: Zálohový doklad. Na rozdíl od staršího Zálohového listu obsahuje údaje o základu DPH a DPH, takže z n?j lze odvodit údaje pro výpo?et dokladu o zaplacení zálohy podle §37 a) záklona o DPH
  • p?i tisku da?ového dokladu o platb? zálohy m?žete zvolit, jakým zp?sobem bude vypo?teno DPH - podle §37 a) nebo §37 b).
   Doporu?ujeme §37 a)
  • zálohovou fakturu m?žete p?ejmenovat - nap?. Proforma-Faktura, Zálohový list, Výzva k úhrad?...
  • nová sestav - tisk adresy do poštovního podacího lístku

  Verze 1.56.C z(e) dubna 2004

  • stažení bankovního výpisu p?es Homebanking - v polí?ku s Vaším ?íslem bankovního ú?tu se objeví nesmysl a je nutno jej ru?n? zm?nit. Opraveno.
  • tla?ítko Stav v knize bankovních operací dává výsledek NULU. Sestava "Stav na ú?tech ke dni" je v po?ádku. Opraveno.
  • v ?íselníku bankovních ú?t? byla zmírn?na kontrola na správnost ú?tu. Nyní lze zadat i bankovní ú?et, který je nesmyslný, budete ale na tuto skute?nost upozorn?ni.
  • údaj IBAN se ne vždy promítl do vystavené faktury do zahrani?í. Opraveno.

  Verze 1.56.B z(e) dubna 2004

  • Kontrola na zadání bankovního ú?tu v závazku byla ve verzi 1.56.A p?íliš p?ísná a nedovolila zadat poml?kový tvar bankovního ú?tu. Opraveno.

  Verze 1.56.A z(e) dubna 2004

  • DPH - 19% sazba je zprogramována, nemusíte si ji nastavovat ru?n?
  • DI? - za?azena funkce pro p?e?íslování DI? podle nového formátu
  • v ú?etních událostech a v bance lze vystavit Da?ový doklad o platb? zálohy. Využijete v p?ípadech zálohových plateb.
  • v souvislosti s novým zákonem o DPH byl vytvo?en nový ?íselník DPH p?ípad?
  • da?ové p?iznání za 04/2004 bude vypo?teno v?etn? ro?ního vypo?ádání. Nové da?ové p?iznání není dosud hotovo, k dnešnímu dni neexistuje jeho definitivní podoba
  • pro tisky zahrani?ních faktur byl za?azen údaj IBAN. Lze zadávat nejen do adresá?e firem, ale i do ?íselníku Vašich bankovních ú?t?

  Verze 1.55.F z(e) dubna 2004

  • výpo?et VZaZ podnikatel? - byla vylepšena optimalizace zaokrouhlování výkaz?
  • dopln?n homebanking / internetbanking pro Živnostenskou banku
  • ve fakturách je krom? ?ísla dokladu tišt?n navíc údaj Variabilní symbol, který je sestaven tak, že jsou z ?ísla dokladu odstran?na písmena. Obdoba platí pro poštovní poukázky
  • ve skladu je dopln?na sestava, která vypíše zboží, jejichž poslední nákupní cena je p?íliš odlišná od pr?m?rné nákupní ceny
  • ve skladu v seznamu zboží je dopln?n údaj Poslední nákupní cena v minulém roce. Bližší informace o napln?ní tohoto údaje zjistíte v nápov?d? WinDUO
  • byla dopln?na možnost automaticky ukon?it práci s fakturou po jejím vytišt?ní. Nastavíte-li si, že chcete tuto možnost, pak po vytišt?ní faktury dojde ihned k uložení faktury, a uložení pohledávky. Byla-li faktura vystavena Hotov?, je možno zvolit, aby program hned vstoupil i do pokladního dokladu (stisknutí tla?ítka OK a zapla?).
  • byla dopln?na možnost automaticky dosazovat do faktury ?íslo dlouhodobé objednávky z adresá?e firem.
  • sestava Kontrola DPH je dopln?na o variantu: Kontrolovat, zda datum DPH u závazku je mladší nežli datum vystavení dokladu
  • v pokladn? v sestav? Paragon = tisk p?ímo na paragonovou tiskárnu jsou zahrnuty tisky sériových ?ísel (jen ve WinDUO Plus a S-Multi)
  • do sestavy Výsledovka za zboží byly dopln?ny sou?ty, údaj Zisk na m?rnou jednotku, byl upraven výpo?et stavu k za?átku vyhodnocovaného období
  • do evidence majetk? a dlouhodobých majetk? byl dopln?n další údaj - ú?etní kód. Jedná se o ?íslo ú?tu, na kterém je majetek veden. Nepovinný údaj, vypl?uje se ru?n?
  • do objednávek je možno zadávat i údaje o množství zboží nejen ze skladu, ale i p?ímým zápisem do textu objednávky

  Verze 1.55.E z(e) února 2004

  • dopln?n výpo?et a tisk formulá?e Da? z p?íjmu fyzických osob - DAP B - vzor ?. 10
  • ve skladu lze vygenerovat p?íjemku = p?ebytek a výdejku = manko. Tyto doklady srovnají z?statky jednotlivých skladových položek s inventurním stavem

  Verze 1.55.D z(e) února 2004

  • opravena ?ást, která se týká nastavování zaokrouhlování faktur. Ve verzi 1.55.C tato ?ást fungovala pouze n?kdy
  • algoritmus pro zm?nu sazeb DPH, byla dopln?na i do skladové ?ásti WinDUO (p?íprava na 1.5.2004, kdy se o?ekává zm?na sazby DPH na 19%)

  Verze 1.55.C z(e) ledna 2004

  • pro ú?etní jednotky, u kterých hlavním p?edm?tem ?innosti není podnikání, byl upraven výpo?et záv?rek podle Vyhl. 476/2003 ze dne 17.12.2003
  • byla dopln?na možnost zaokrouhlovat vystavené faktury podle typu platby. P?i platb? hotovostí tedy lze zajistit zaokrouhlování na padesátihalé?e, zatímco p?i platb? p?evodním p?íkazem je možno vystavit fakturu nap?. s p?esností na halé?e.
  • do závazk? a pohledávek byla dopln?na možnost zadat typ:
   - oby?ejný doklad
   - zálohový doklad
   - doklad do zahrani?í

   Podle tohoto typu je možno záznamy filtrovat, p?ed výpo?tem n?kterých sestav budete dotázáni, zda chcete, aby do výpo?tu vstupovaly i zálohové pohledávky a závazky
  • sestava Inventurní dopis byl upraven tak, že jej lze spustit i ze závazk?
  • vzory faktur - tento seznam lze žlutým tla?ítkem set?ídit podle abecedy a pak lze vyhledávat v tomto seznamu p?ímým zadáním názvu makra z klávesnice

  Verze 1.55.B z(e) ledna 2004

  • promítnuta vyhláška 473/2003 Sb ze dne 17. prosince 2003, kterou se m?ní vyhláška ?. 501/2002 Sb., kterou se provád?jí n?která ustanovení zákona ?. 563/1991 Sb., o ú?etnictví, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, pro ú?etní jednotky, které jsou bankami a jinými finan?ními institucemi
  • úpravy pro p?ísp?vkové organizace - byla dopln?na P?íloha k ú?etní záv?rce podle vyhl. 477/2003 Sb. ze 17. prosince 2003

  Verze 1.55.A z(e) ledna 2004

  • promítnuta vyhláška 472/2003 Sb ze dne 17. prosince 2003, kterou se m?ní vyhláška ?. 500/2002 Sb., kterou se provád?jí n?která ustanovení zákona ?. 563/1991 Sb., o ú?etnictví, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, pro ú?etní jednotky, které jsou podnikateli ú?tujícími v soustav? podvojného ú?etnictví

  Verze 1.55.A z(e) prosince 2003

  • tato verze je ur?ena pro rok 2004
  • do evidence dlouhodobých majetk? lze zadat 6. odpisovou skupinu
  • pro p?ísp?vkové organizace - program byl upraven v souladu s vyhláškou 477/2003 Sb. Zatím není hotova p?íloha. Výpo?ty za rok 2003 budou (pochopiteln?) zpracovávány podle vyhl. 505/2002 Sb., výpo?ty za rok 2004 již podle 477/2003 Sb.

  Verze 1.54.H z(e) prosince 2003

  • dopln?n výpo?et da?ového p?iznání k dani z p?íjmu právnických osob - vzor ?. 13 pro rok 2003
  • Sestavu Inventura pohledávek a závazk? lze po?ítat voliteln? podle data nebo podle období. Volba podle období je vhodn?jší pro srovnání s kone?nými z?statky na ú?tech, nebo? ú?etní záv?rky se po?ítají také dle období
  • Závazky a pohledávky - hned p?i zadání lze rozlišit, zda se jedná o zálohový doklad. Pstupn? bude do r?zných sestav dopln?na volba "nebrat zálohové", takže nap?. sestavy Inventura pohledávek, Kontrola zaú?tování... budou díky tomu stru?n?jší
  • do skladových položek lze zadat informaci o z?statku, zjišt?ném inventurou a tuto informaci pak p?enést do inventurní sestavy

  Verze 1.54.G z(e) prosince 2003

  • na?ítání dat z Citibank
  • ro?ní p?evody dat byly dopln?ny o p?evod p?eplacených pohledávek a závazk? a o nep?evád?ní vy?azených majetk?
  • evidence bankovních operací je dopln?na o údaje:
   ?íslo ú?tu protistrany, konstatní a specifický symbol.
  • do WinDUO Plus a S-multi jsou dopln?ny sestavy Rekapitulace náklad? a výnos? za HS a KJ. Jedná se o stru?né sou?tové sestavy, jedno HS je uvedeno na jeden ?ádek. Obdoba platí pro KJ

  Verze 1.54.F z(e) listopadu 2003

  • do ?íselníku DPH p?ípad? byl za?azen další p?ípad - lze evidovat i uskute?n?ná pln?ní, která nejsou zdanitelná (novela zákona o DPH k 1.10.2003)
  • pro ú?etní jednotky, jejichž hlavním p?edm?tem ?innosti není podnikání (=nevýd?le?né organizace) - v souladu s vyhl. 504/2002 Sb.:
   - byl opraven výpo?et rozvahy se oprávky v rozvaze tisknou se záporným znaménkem
   - byly upraveny výkazy Rozvaha a VZaZ tak, že se netisknou nulové ?ádky
   - možno nastavit zaokrouhlování výkaz? na celé koruny
  • pro finan?ní instituce - v souladu s vyhl. 501/2002 Sb.:
   - byly upraveny výkazy Rozvaha a VZaZ tak, že se netisknou nulové ?ádky
   - možno nastavit zaokrouhlování výkaz? na milióny :-)
  • zaokrouhlování na padesátihalé?e bylo dopln?no i do sestav - pokladní p?íjmový doklad - prodejka (p?i výdeji ze skladu za hotové)

  Verze 1.54.E z(e) ?íjna 2003

  • Zaokrouhlování na padesátihalé?e - lze nastavit v Nastavení + Faktury a také v pokladních dokladech. Celková hodnota dokladu je pak zaokrouhlena na padesátihalé?e, zaokrouhlovací rozdíl je rozd?len na základ dan? a da? a je promítnut do DPH v souladu s pokynem D-253 MF?R
  • pro podnikatele byla dopln?na možnost výpo?tu výkaz? v angli?tin?
  • Hospodá?ský rok - ú?tování v hospodá?ském roce je možno i za období, které je delší nežli 12 m?síc?.
  • Objednávky p?ijaté jsou upraveny tak, že je lze používat pro výdej ze skladu pomocí bezdrátového terminálu pro snímání ?árových kód?. Vhodné pro velkosklady, kde je odd?lena ?ást Výdej ze skladu od ?ásti Pokladna (Fakturace), p?itom jsou ale tyto po?íta?e propojeny do sít?. Postup je optimalizován, aby s tím m?l skladník i pokladník co nejmén? práce. Odzkoušeno se sníma?em Denso 8000.
  • Byly zm?n?ny n?které horké klávesy. Nyní lze nap?. z pohledávek do závazk? odsko?it klávesou F4 p?ímo v pohledávkách. Nemusíte je opoušt?t klávesou Esc a dále hledat Knihovna + Závazky.
  • pro snazší vystavování n?kolika stejných faktur ze skladu je do nabídky tla?ítek na levém okraji každého ?ádku faktury p?idána možnost Skladové položky z jiné faktury. Lze využít i k tomu, abyste k zálohové faktu?e dod?lali da?ový doklad
  • v ú?etním deníku je za?azena nová sestava Opis vybraného ú?tu. Na rozdíl od ostatních obdobných lze tuto sestavu libovoln? t?ídit (žlutým tla?ítkem pro t?íd?ní)

  Verze 1.54.C z(e) srpna 2003

  • v ú?etním deníku je za?azena nová sestava Kontrola DPH
  • p?i výpo?tu záv?rek podnikatel? je dopln?na kontrola, zda souhlasí údaj Výsledek hospoda?ení v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty. Kontrola se provádí p?i výpo?tu formulá??
  • pro podnikatele byly upraveny výkazy. Nyní lze zvolit, zda chcete do výkaz? tisknout i nevypln?né (=nulové) ?ádky, nebo zda mají být vynechány. Vyhláška 500/2002 Sb. požaduje netisknout
  • ve skladu je nová funkce = vystavené objednávky. Slouží k tomu, abyste mohli vystavovat objednávky pomocí programu WinDUO
  • ve skladu je nová sestava Výsledovka na zboží
  • ve skladu je možnost dalšího zat?í?ování položek
  • ve skladu nová sestava - Záporný z?statek na sklad?
  • v deníku pohledávek / závazk? je nová sestava - hodnocení dodavatel? / odb?ratel?. Sestaví žeb?í?ek obchodních partner? s uvedením celkové ?ástky a po?tu faktur, které jim byly zaslány. Lze zvolit i detailní opis faktur, sestavu lze kombinovat s filtrem
  • v ú?etním deníku je nová sestava - Rekapitulace V/N na KJ. Obsahuje pouze sou?et za náklady a za výnosy
  • uvoln?na nová verze, ozna?ená WinDUO Evident. Tento neú?etní program je cenov? zvýhodn?n (2000,-K? bez DPH) a je ur?en pro firmy, kterým vede ú?etnictví externí ú?etní, ale firma si chce vést evidenci pohledávek a závazk?, tisknout faktury, zadávat a párovat platby, vést sklad... WinDUO Evident umož?uje vše s výjimkou zaú?tování. Pokud p?edají data ú?etnímu, ten m?že jejich data zaú?tovat a vše jim vrátit zp?t. Evident si pak m?že zaú?tování prohlížet, m?že po?ítat všechny výstupní sestavy, nem?že ale údaje o zaú?tování m?nit ?i rušit
  • upomínky k fakturám lze odesílat e-mailem
  • vzájemné zápo?ty lze odesílat e-mailem
  • pro p?ísp?vkové organizace byly upraveny výkazy. Do hlavi?ky se tiskne OKE? a právní forma
  • pro p?ísp?vkové organizace - ve výkazech mohou být tišt?ny i nuly v ?ádcích, které mají nulovou hodnotu
  • pro p?ísp?vkové organizace - je možno vytvo?it exportní soubor s v?tami 45,46 a 49 pro Gordic. Na rozdíl od souboru, který definuje Vyhláška 16/2001 a 535/2002 Sb. tento soubor obsahuje nezaokrouhlené údaje

  Verze 1.54.A,B z(e) ?ervence 2003

  • tyto verze byly zve?ejn?ny pouze jako BetaVerze, popis novinek je uveden v popisu verze 1.54.C

  Verze 1.53.D z(e) kv?tna 2003

  • sestava Pokladní doklad - prodejka obsahuje tisk sériových ?ísel a záru?ních dob, po?et desetinných míst u jednotkové prodejní ceny je upraven podle Nastavení + Sklad. Upozorn?ní - sestava pokladní doklad - prodejka A5 neobsahuje tisk sériových ?ísel
  • sestavy Výdejka v nákupních cenách, Výdejka v nákupních a prodejních cenách a Výsledovka za výdejku obsahují údaj Pr?m?rná nákupní cena na více než 2 desetinná místa
  • sestava Analýza z?statku ú?tu (pro saldokontní ú?ty) je vylepšena, dokáže spárovat i p?ípady kladné a záporné ?ástky na stejné stran? (MD nebo Dal) se stejným I?O
  • v Nastavení skladu lze nastavit, že výdej ze skladu lze zadávat inkrementáln?. M?žete zadat výdej t?eba 21 kus? a pak se k tomuto výdeji vrátit a p?idat 12 kus? a program z toho sám ud?lá výdej na 33 kus? = program se?te ty dv? hodnoty (21 + 12).
  • pro ?íslování skladových karet lze využívat automatické ?íslování pomocí symbolu + (plus) stejn?, jako v jiných dokladových ?adách
  • - v Nastavení skladu lze zadat, zda chcete u nových položek sledovat i sériová (výrobní) ?ísla. Neodfajfkujete-li, pak bude každá nová skladová karta mít již p?edchystáno, že nemá sériová ?ísla
  • - v Nastavení skladu lze zadat, že p?i zadávání p?íjemky = v okamžiku, kdy zadáváte množství p?ijatého zboží a nákupní cenu - lze zadat nebo opravit i prodejní ceny A, B, C a D
  • v Nastavení + Faktura + záložka Sklad lze zvolit, že nové položky budou do faktury set?íd?ny podle po?adí výb?ru. Využijete tehdy, když pot?ebujete zkontrolovat, zda jste na fakturu vydali všechno požadované zboží a výb?r ze skladu jste provád?li podle seznamu = objednávky od zákazníka. Faktura bude set?íd?na podle po?adí zadaných položek
  • zadáte-li do adresá?e firem k zákazníkovi p?íznak, že mu lze prodávat pouze hotovostními platbami, lze nyní do faktury zvolit zp?sob úhrady hotov?, dobírkou a kreditní kartou
  • v pohledávkách a závazcích je možno vypo?ítat novou sestavu Rekapitulace plateb za KJ. Jedná se o seznam pohledávek nebo závazk?, t?íd?ných po kalkula?ních jednicích a v rámci KJ po I?O obchodního partnera
  • ve faktu?e je možno tisknout paragon = tisk na malou paragonovou tiskárni?ku
  • po stisknutí Ctrl+K se objeví kalkula?ka

  Verze 1.53.C z(e) dubna 2003

  • byla vytvo?ena nová sestava - Objednávka. Naleznete ji v okn? Objednávka p?ijatá a slouží k tisku potvrzení objednávky od zákazníka nebo k sestavení cenové nabídky nebo k sestavení cenové kalkulace
  • byla vytvo?ena nová sestava - Výsledovka za výdejku. Sestava vyhodnotí rozdíl mezi prodejními a nákupními cenami
  • oprava - výpo?et kalendá?e záloh pro DPPO - v p?ípad? pololetních záloh byl výpo?et chybný (posunut o rok)
  • dopln?n výpo?et Rozvahy a VZaZ podnikatel? ve zjednodušeném rozsahu
  • byla upravena sestava Upomínka, nyní funguje i k faktu?e v cizí m?n?.Chcete-li k ní vytisknout upomínku, tiskne se také v cizí m?n?. Je-li ovšem tato faktura již ?áste?n? uhrazena, musíte mít i platby ve stejné cizí m?n?
  • pro p?ísp?vkové organizace byla dod?lána možnost tvorby soubor? ve formátu 569GxY2k. Zatím to vyžadují jen p?ísp?vkové organizace, jejichž z?izovatelem je Moravskoslezský kraj
  • pro p?ísp?vkové organizace - disketu se souborem s v?tami 45, 46 a 47 podle Vyhl. 16 je možno vytvá?et m?sí?n?
  • používáte-li ve skladu údaj Dlouhý název zboží, je možno pomocí Ctrl+L v seznamu zboží zajistit, že se na obrazovce zobrazí tento dlouhý název. Bude jej vid?t pouze u t?ch položek, které mají dlouhý název vypln?n. U ostatních bude zobrazen jen název. V Nastavení prost?edí lze tuto položku zapnout nastálo
  • ve skladu v definici zboží je možno zadat údaj P?i výdeji z této karty se nesmí aplikovat sleva, je tedy možno nastavit u jednotlivých zboží a služeb funkci tak, že na toto zboží nebude možno zadat slevu v ?ádku faktury ani slevu na celou fakturu. Sleva na celou fakturu tedy bude vypo?tena poze na ta zboží a služby, která nemají p?íznak P?i výdeji z této karty se nesmí aplikovat sleva
  • ve faktu?e m?žete na n?které ?ádky zakázat aplikovat slevu. Pokud máte nastaveno (Nastavení + Faktura), že chcete zadávat slevu na každý ?ádek, pak lze v textu faktury ve sloupe?ku, ozna?eném -%, kliknout pravým tla?ítkem myši nad tímto polí?kem a vybrat si možnost Zakázat použití slevy. Na takto vyzna?ený ?ádek se neposkytne ani sleva na fakturu celkem, kterou zadáváte v levém horním rohu faktury. Pokud máte nastaveno, že nelze používat slevu na ?ádek faktury, pak nemáte p?ímo v ?ádku faktury sloupe?ek -%. ?ádek proti slev? zablokujete tak, že kliknete na tla?ítko v levém konci ?ádku faktury a zde kliknete na volbu Zakázat slevy na položku. V ceníku zboží je možno u jednotlivých skladových karet nastavit volbu P?i výdeji z této karty se nesmí aplikovat sleva, takže toto zboží, p?etažené do faktury, nebude možno prodat se slevou
  • ve faktu?e je možno zajistit odeslání faktury mailem. Pod tla?ítkem Tisky a výpo?ty je nová sestava Odeslání faktury e-mailem. Vyberete-li ji, rozjede se funkce pro odesílání mail? a v p?íloze tohoto mailu bude faktura v HTML formátu. Máte-li v adresá?i firem u zákazníka zadánu e-mailovou adresu, bude v e-mailu již vypln?na. E-mail se neodešle sám, bez Vašeho v?domí, ale pouze se rozjede Váš mailovací program, p?edchystá se mail pro odeslání a Vy m?žete vše zm?nit, zrušit nebo odeslat

  Verze 1.53.B z(e) b?ezna 2003

  • byla odstran?na situace, kdy po opušt?ní obrazovky pro zadávání záznamu n?kdy došlo k tomu, že WinDUO se stalo neaktivní

  Verze 1.53.A z(e) února 2003

  • úpravy podle Vyhlášky 500/2002 Sb., týkající se postup? ú?tování a výpo?et výkaz? Rozvahy a VZaZ platné od roku 2003
  • úpravy podle Vyhlášky 501/2002 Sb., týkající se postup? ú?tování a výpo?et výkaz? Rozvahy a VZaZ pro banky a jiné finan?ní instituce platné od roku 2003
  • úpravy podle Vyhlášky 504/2002 Sb., týkající se postup? ú?tování a výpo?et výkaz? Rozvahy a VZaZ pro ú?etní jednotky, které nebyly z?ízeny za ú?elem podnikání, platné od roku 2003
  • úpravy podle Vyhlášky 505/2002 Sb., týkající se postup? ú?tování a výpo?et výkaz? Rozvahy a VZaZ pro p?ísp?vkové organizace, platné od roku 2003
  • v pokladn?, bance a ostatních úhradách je nová funkce, která umožní prohlédnutí souvisejícícho spárovaného dokladu
  • v adresá?i firem lze k jednotlivým zápis?m doplnit dohodnutý interval pro výpo?et data splatnosti. Lze tedy nastavit, aby každá firma m?la sv?j termín splatnosti
  • v adresá?i firem lze k jednotlivým zápis?m doplnit údaj: Zp?sob úhrady pouze hotov?. Zajistíte tím, že ti zákazníci, kte?í nemohou obdržet fakturu s jiným zp?sobem úhrady, nap?. platebním p?íkazem, opravdu jiný zp?sob úhrady nebudou mít
  • údaje Cena za m?rnou jednotku a Pr?m?rná nákupní cena mohou být zobrazovány na více než 2 desetinná místa
  • pro každé zboží lze zadat výpo?et cen A,B,C a D jinou procentní sazbou. Lze tedy nap?. použít takovou metodu, že u v?tšiny zboží bude cena B=90% z ceny A ale u n?kterého zboží m?žete mít cenu B=96% z ceny A
  • dopln?na funkce, která zp?sobí p?ecen?ní pohledávek a závazk? v cizí m?n? výsledkovým zp?sobem podle paragrafu 24 zákona o ú?etnictví

  Verze 1.52.F z(e) února 2003

  • opraven výpo?et faktur v cizí m?n?

  Verze 1.52.E z(e) ledna 2003

  • opraven tisk ceny za MJ ve faktu?e v p?ípad?, že není nastaven rozší?ený formát ?ástky (tiskly se údaje z jiných polí?ek, na celkovou ?ástku faktury nem?lo vliv; problém se týká pouze verze 1.52.D).

  Verze 1.52.D z(e) ledna 2003

  • údaj Cena za m?rnou jednotku ve faktu?e lze u položek, které nejsou p?ebírány ze skladu, používat na více nežli 2 desetinná místa
  • ve faktu?e lze zadávat slevu ke každému ?ádku i u ?ádk?, které byly do faktury nataženy funkcí Vložit výdejku ze skladu
  • v pohledávkách je za?azena nová sestava Inventariza?ní dopis
  • dopln?n export p?íkaz? k úhrad? pro homebanking Živnostenské banky
  • opravena chyba, vztahující se ke špatným ovlada??m tiskáren HP
  • výdej ze skladu na fakturu v cizí m?n? - postup byl upraven. Nyní je možno mít v ceníku zadány pevné ceny v cizích m?nách a tyto ceny nebudou p?epo?ítávány kurzem.
  • opravena sestava Pohledávky (závazky) 30, 60... dní po splatnosti. S p?echodem na rok 2003 docházelo k chybným výpo?t?m

  Verze 1.52.C z(e) ledna 2003

  • dopln?n výpo?et da?ového p?iznání k dani z p?íjmu právnických osob - DPPO vzor ?.12 podle definitivních podklad?. Proti verzi 1.52.A a B došlo k drobným úpravám, takže výsledek DPPO ze starších verzí WinDUO m?že sloužit pouze jako podklad
  • p?i definici vlastních pohled? ve skladu je možno vybrat i údaj Z?statek
  • opraveny drobné nedostatky, nap?. nutnost zaškrtnout volbu Úsporné otevírání soubor? p?i inicializaci p?i p?echodu z roku na rok

  Verze 1.52.B z(e) ledna 2003

  • oprava verze 1.51.A - dopln?na funkce Vložit výdejku do faktury
  • oprava verze 1.52.A - v multiverzi nebylo možno spustit program Ro?ní p?evody dat

  Verze 1.52.A z(e) prosince 2002

  • z podklad?, které jsou k dispozici k 15.12.2002, byl dopln?n formulá? pro výpo?et dan? z p?íjmu právnických osob DPPO ?íslo 25 5404 MFin 5404 - vzor ?. 12. Pokud bude tento formulá? ješt? pozm?n?n, bude jeho inovace za?azena do n?které z p?íštích verzí.
   Definitivní verze je za?azena do verze 1.52.C
  • pro snazší sestavení ro?ní záv?rky byl dopln?n nástroj na sestavení P?ehledu o zm?nách vlastního kapitálu.
  • v ú?etním rozvrhu je za?azena nová sestava Rozvrh - jen nepoužité ú?ty. Slouží k tomu, abyste vypsali ú?ty, které jsou v rozvrhu zbyte?né, nebo také k vytipování chyb...
  • ve skladu je dopln?na evidence p?ijatých objednávek
  • p?i vystavování faktury je možno krom? adresy odb?ratele zadat ješt? další adresu = adresu p?íjemce
  • sjednocení ?ísel doklad? v rozkontu - speciální funkce, která zajistí sjednocení ?ísel doklad?, pokud je ?íslo dokladu v nad?azené knize a v ú?etním deníku odlišné
  • Upozorn?ní - tato verze neobsahuje funkci Vložení výdejky do faktury. Opraveno ve verzi 1.52.B.

  Verze 1.51.C z(e) listopadu 2002

  • p?i pohybu v seznamech pohledávek, závazk?, skladu... se p?i n?kterém zvoleném t?íd?ní objeví seznam záznam?, rozd?lený na dv? okna. Nap?. závazky, t?íd?né podle I?O jsou zobrazeny tak, že ve spodním okn? je adresá? firem a v horním okn? jsou ty závazky, pat?ící k vybranému záznamu v adresá?i. Tuto novinku lze v nastavení prost?edí zrušit.
  • byl opraven zp?sob výpo?tu ro?ního koeficientu DPH. Týká se to pouze t?ch firem, které byly na za?átku roku neplátci, pak se stali plátci a v pr?b?hu roku m?li n?jaká uskute?n?ná zdanitelná pln?ní osvobozená (nenulová hodnota v ?ádku 400).
  • tisk p?íjemek a výdejek byl dopln?n o volitelnou možnost tisku v?etn? zaú?tování
  • ú?et 431 lze u podnikatel? za?adit tak, aby vstupoval do rozvahy stejn? jako ú?et 428 nebo 429
  • novou verzi WinDUO nyní m?žete p?einstalovat z Internetu tak, že spustíte tento program WDSetup.EXE a ten se již o všechno postará. B?hem stahování nové verze m?žete pracovat v programu WinDUO, stahování lze kdykoliv p?erušit a kdykoliv v n?m zase pokra?ovat.
  • ve skladu je dopln?na funkce, která vynuluje ceny A,B,C,D
  • v nastavení prost?edí lze zvolit barvu pozadí programu. Tuto zdánliv? bezvýznamnou kosmetickou úpravu uvítají hlavn? ti, kte?í mají v po?íta?i více instalací WinDUO nebo používají multiverzi. Nastavíte-li si totiž v r?zných firmách r?zné pozadí, jist? si brzy zvyknete na to, že p?i práci s firmou A pracujete v modré barv? zatímco p?i práci s firmou B máte pozadí zelené...
  • oprava poškozených datových soubor? - byl za?azen další opravný modul, který dokáže zrušit neplatné záznamy, které vzniknou v d?sledku poruchy po?íta?e.
  • ve skladu je dopln?na funkce, která zruší neplatné údaje o pohybech = osi?elé pohyby. Mohou vzniknout v d?sledku poruchy po?íta?e.

  Verze 1.51.B z(e) ?íjna 2002

  • v ceníku materiál? byl za?azen nový údaj = Dlouhý název, který je dlouhý 67 znak?. P?i tisku faktury lze optimalizovat, který název bude tisknout.
  • v adresá?i firem byly dopln?ny nové údaje pro komunikaci s internetem. Lze zde zadat e-mailovou, webovou i ftp adresu a tyto funkce lze p?ímo vyvolat. Zadáte-li tedy nap?. e-mailovou adresu a kliknete na tla?ítko s obálkou, rozjede se p?ímo Váš e-mailový program s p?edchystanou novou zprávou pro p?íjemce

  Verze 1.51.A z(e) zá?í 2002

  • p?e?íslování telefonních ?ísel k 22.9.2002
  • údaje Název firmy, Ulice, M?sto v adresá?i obchodních partner? byl prodloužen na 2 x 35 znak?.
  • ?íslo dokladu ve všech denících (pohledávky, závazky, ú?etní deník...) bylo prodlouženo na 10 znak?.
  • p?i ukon?ování práce Vám program sám nabízí archivaci. V Nastavení lze zadat, jak ?asto Vás má program na archivaci upozor?ovat.
  • lze vytisknout seznam ?íselných ?ad
  • sestava Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele (a pro Banky a n?které finan?ní instituce) dopl?uje do sloupce Minulé období voliteln? údaje z lo?ského ro?ního výkazu nebo z výkazu lo?ského srovnatelného období (nap?. do VZaZ za b?ezen 2002 = období 03/02 lze doplnit údaje z VZaZ 03/01).
  • sestava Rozvaha pro podnikatele voliteln? dopl?uje nebo nedopl?uje do sloupce Minulé období údaje, vypo?tené z po?áte?ních stav?. Pokud tedy pot?ebujete vypo?íst rozvahu bez sloupce Minulé období, lze to.
  • p?i prohlížení záznam? v seznamech (v knihách) je možno zm?nit typ a velikost písma
  • dopln?na sestava Rozvrh - jen použité ú?ty
  • dopln?na sestava Stav financí. Jedná se o odhad vývoje, kolik pen?z bude k dispozici, když Vám budou všichni platit a když Vy budete všem platit. Lze zohlednit i platby n?kolik dní po splatnosti a ?áste?né úhrady (odhad procentem)
  • dopln?na sestava Da?ový doklad v pokladn?. Jedná se o DDT sestavu, takže je možno ji vlastními (programátorskými) silami upravit
  • dopln?na sestava Ú?etní doklad.
  • dopln?na sestava Analýza z?statku ú?tu. Slouží k sestavení inventury saldokontních ú?t?.
  • dopln?na sestava Inventura skladu, t?íd?ná podle názvu skladových položek.
  • dopln?ny sestavy Poštovní poukázka A, Poštovní poukázka A 2 v?etn? p?edtišt?ných údaj? na druhé stran? složenky = na p?íkazu k úhrad?, Poštovní dobírková poukázka A a Poštovní dobírková poukázka C.
  • upravena definice P?ístupových práv a hesel
  • lze zvolit, zda chcete, aby se v každém okn? v záhlaví (vpravo naho?e) objevoval název firmy, v jejichž datech se pohybujete a jméno, pod nímž jste p?ihlášeni. Vhodné p?i práci v multiverzi a tehdy, když se p?ihlašujete pod r?znými jmény nebo p?ebíháte mezi po?íta?i nebo se u jednoho po?íta?e st?ídá více uživatel?.
  • v sestavách dlouhodobých majetk? je dopln?n údaj Vstupní cena, který je sou?tem (vstupní) ceny a technického zhodnocení a zm?ny vstupní ceny

  Verze 1.50.L z(e) ?ervence 2002

  • obsahuje drobná vylepšení a ?ešení n?kterých drobných problém?, zjišt?ných v p?edchozích verzích

  Verze 1.50.J a K z(e) ?ervna 2002

  • opraveny výkazy podle Finan?ního zpravodaje 3-4/2002
  • optimalizováno pro práci pod Windows 2000

  Verze 1.50.I z(e) kv?tna 2002

  • nyní je volitelné, zda se do popisu ú?etní položky v ú?etním deníku promítá nebo nepromítá kód agendy a ?íslo dokladu z nad?azené knihy

  Verze 1.50.H z(e) kv?tna 2002

  • sestava Opis ceníku byla dopln?na o výb?r cen, které chcete tisknout
  • sestavy P?íjemka a Výdejka (ze skupinových operací) byla dopln?na o tisk sériových ?ísel v?etn? množství
  • v programu jsou zabudovány tabulky pro p?eklad Rozvahy, VZaZ a faktur do angli?tiny a n?m?iny.
  • dopln?na tvorba p?íkaz? do banky pro banku Citibank
  • byla dopln?na sestava nepohyblivých zásob. Vypíše materiály a zboží, které nabyly po ur?itém datu vydány

  Verze 1.50.G z(e) kv?tna 2002

  • program WinDUO si nyní m?žete aktualizovat sami p?es internet (automatizovan?, p?ímo z programu WinDUO)
  • do programu byly za?azeny sestavy Poštovní poukázka C t?ídílná a ?ty?dílná
  • do programu byla za?azena možnost exportu faktur do HTML tvaru, který lze použít k odeslání faktury mailem
  • v ?íselnících je možno ke každému záznamu zadat krom? ?ísla a názvu i dopl?kový text. Jedná se o ?íselníky HS, KJ, a skladové ?íselníky.
  • byla dopln?na sestava, vyhodnocující nezaplacené pohledávky (a závazky) dlouhodobé a krátkodobé, z obchodního styku a ostatní. Krátkodobé z obchodního styku jsou dále ?len?ny do splatnosti, po splatnosti do 30, 60, 90, 180, 365 dn? a nad 365 dn?
  • v nabídce Sestavy je za?azena funkce, která exportuje Vaše data do systému DATEV

  Verze 1.50.F z(e) dubna 2002

  • do programu jsou promítnuty zm?ny, týkající se pravidel vedení ú?etnictví p?ísp?vkových organizací pro rok 2002
  • do programu jsou promítnuty zm?ny, týkající se výkaz? spo?itelních družstev. Protože od roku 2002 ú?tují podle pravidel pro banky a jiné finan?ní instituce a používají jinou ú?etní osnovu, byla tato ?ást programu siln? p?ed?lána
  • je promítnuta oprava výkazu Ú? NO 1-01 Rozvaha nevýd?le?ných organizací podle Finan?ního zpravodaje 2/2002
  • v ?íselnících je možno ke každému záznamu zadat krom? ?ísla a názvu i dopl?kový text. Jedná se o ?íselníky HS, KJ, a skladové ?íselníky
  • dopln?na možnost kopírování stejných údaj? v polí?cích rozkontu
  • v da?ovém p?iznání je ve výpo?tu kalendá?e záloh zohledn?no, pokud má zda?ovací období jinou délku, nežli 12 m?síc? (paragraf 38a, odst. 6 zákona o daních z p?íjm?)
  • lze tisknout výkazy v cizí ?e?i
  • byl zm?n?n zp?sob výpo?tu faktur v cizí m?n?. Nyní je dod?lána možnost, že skladové položky mohou být ve skladu zadány v K? a do faktury budou promítnuty aktuálním kurzem v cizí m?n?
  • WinDUO Plus a WinDUO S-multi bylo dopln?no o kontrolu na povinné vypl?ování ?ísel HS a KJ

  Verze 1.50.E z(e) b?ezna 2002

  • dopln?n výpo?et Rozvahy a VZaZ pro podnikatele v plném i zjednodušeném rozsahu, platné pro rok 2002.
  • obsluha pokladny je dopln?na o novou funkci - lze ji p?epnout do režimu Rychlá pokladna. Rychlá pokladna je optimalizována pro práci s výdejem ze skladu tak, aby práce byla co nejefektivn?jší. Tento režim je vhodný v p?ípadech, kdy u pokldany stojí fronta zákazník?. Program spolupracuje s tiskárnou paragon?, sníma?em ?árkových kód?, zákaznickým displejem a s pokladní zásuvkou.
  • P?iznání k DPH vzor ?. 11 byl mírn? zm?n?n, na 3. stran? je dopln?no datum. Program tuto zm?nu obsahuje.
  • P?iznání k DPPO vzor ?. 11 byl mírn? zm?n?n (text v ?ádku 20). Program tuto zm?nu obsahuje.
  • mnohé nové tiskárny HP nefungují, jejich ovlada? má v sob? chybu, která nedovolí tisknout, pokud má WinDUO otev?eny své datové soubory. Pokud nemáte možnost stáhnout si z internetu ze stránky www.hp.com aktualizovaný ovlada? (drive), vyzkoušejte, zda pom?že v Nastavení + Ostatní nastavení + Otevírání a zavírání soubor? + fajfka na polí?ku Uzavírat soubory p?ed tiskem.
   Poznámka - tato nová možnost nastavení ve WinDUO ne?eší p?í?inu = chybný ovlada? tiskárny, pouze se snaží tuto chybu obejít.

  Verze 1.50.A z(e) ledna 2002

  • program byl upraven tak, aby spl?oval požadavky, kladené paragrafem 35 odst. 3 zákona o ú?etnictví.

  Verze 1.49.A z(e) prosince 2001

  • byla upravena p?íloha k záv?rce Ú? OÚPO 5-02 p?ísp?vkových organizací podle Opat?ení ?.j. 283/54 991/2001 z Fina?ního zpravodaje 9-10/2001
  • do programu bylo dopln?no da?ové p?iznání k dani z p?íjmu právnických osob - vzor. ?. 11
  • v adresá?i firem jsou nové speciální funkce Export adresá?e a Import adresá?e
  • výrobní ?ísla, ?ísla šarží, sériová ?ísla - tuto funkci lze využít i p?i výdeji v pohledávkách ze skladu pomocí výrobk? (platí pouze pro WinDUO Plus a S-Multi). Pokud vydáváte výrobek p?ímo ze skladu, pak nelze.
  • sestava Zápo?et byla upravena tak, že ji lze tisknout s omezením do data splatnosti. Tisk LOGO v této sestav? je volitelný
  • tisk LOGO v sestav? Upomínka je volitelný
  • p?i zadávání cizí m?ny lze využívat kurzový lístek
  • v evidenci dlouhodobého majetku byla dopln?na inventurní sestava , která je obdobná se sestavou v evidenci drobného majetku
  • p?i na?ítání GPC soubor? z banky lze zvolit datum výpisu, které bude promítnuto do výpisu. Využijete zvlášt? tehdy, když na?ítáte soubor, který obsahuje n?kolikadenní výpis
  • prohlížení doklad? v knihách - vyzkoušejte si tento postup:
   - vstupte do kterékoliv knihy
   - tla?ítkem Ukaž si zobrazte kterýkoliv doklad
   - nyní na klávesnici stiskn?te klávesu ŠIPKA NAHORU. Na obrazovce se (v režimu Ukaž) objeví další doklad. Obdobn? fungují ostatní kurzorové klávesy, šipka dol?, PageDown, PageUp, Home a End
  • Hospodá?ský rok - lze nastavit, o kolik m?síc? je posunut hospodá?ský rok od kalendá?ního. WinDUO nelze použít tehdy, je-li hospodá?ský rok delší nežli 12 m?síc?

  Verze 1.48.C z(e) ?íjna 2001

  • WinDUO je propojeno se softwarem Delfín - ú?etní a da?ový pr?vodce, který pro Vás p?ipravilo nakladatelství Sagit.
  • jste-li p?ipojeni na internet, lze p?ímo z WinDUO diskutovat s ostatními uživateli WinDUO, p?ípadn? s autory. WinDUO obsahuje On-line diskusi. Na diskusi se dostanete také tudy.
  • k fakturám m?žete tisknout poštovní poukázky A a A-V s p?edtišt?nými údaji (p?edtisk zajiš?uje ?eská pošta) a A-V s nep?edtišt?nými údaji.
  • WinDUO Plus a S-Multi je dopln?no o nové sestavy - Detailní výsledovky za HS a za KJ . Sestava obsahuje opis nákladových a výnosových ú?t?, na kterých se p?ípady vybrané HS a KJ ú?tovaly. Dále obsahuje voliteln? detailní opis doklad? této HS (KJ), sou?ty za ?íslo ú?tu, sou?ty za náklady a za výnosy a rozdíl = Zisk nebo Ztrátu. Výpo?et lze provést za více hospodá?ských st?edisek ?i kalkula?ních jednic najednou.

  Verze 1.48.A z(e) ?ervence 2001

  • zadávání nových doklad? lze nejen p?es jednotlivé knihy, ale i p?ímo z ú?etního deníku - uvítají zvlášt? ti, kte?í jsou zvyklí DUO pro DOS
  • p?ímo z ú?etního deníku lze prohlížet i opravovat doklady nad?ízené knihy, aniž byste opoušt?li ú?etní deník
  • nové sestavy vzájemný zápo?et a upomínka
  • filtr v pohledávkách dopln?n dobropisy, b?žné faktury, hotov? placené faktury...
  • dopln?n další zp?sob p?edávání dat mezi po?íta?i vhodné pro vedení ú?etnictví externím ú?etním, p?itom prvotní doklady jsou zadávány ve firm? a zaú?tování provádí ú?etní

  Verze 1.47.M z(e) ?ervna 2001

  • nové verze budou dodávány na CD
  • instalace na CD obsahuje navíc i u?ebnici. M?žete se s ní seznámit i zde na webu.
  • spojování dat z více instalací WinDUO - platí pouze pro instalace na CD, je dopln?na o program SpojDUO
  • výmaz skupiny doklad? podle interních ?ísel
  • pro p?ísp?vkové organizace byla dod?lána tvorba soubor? podle vyhlášky Ministerstva financí ?. 16/2001 s údaji z výkaz? v?etn? p?ílohy pro nad?ízený orgán

  Verze 1.47.K z(e) kv?tna 2001

  • cizí m?na - údaje o cizí m?n? byly dopln?ny do sestav: Ú?etní deník, Deník pohledávek, Nezaplacené pohledávky, Zaplacené pohledávky, Deník závazk?, Nezaplacené závazky, Zaplacené závazky a ú?etní rekapitulace ve všech knihách
  • výrobní ?ísla, sériová ?ísla, ?ísla šarží - ve verzích Plus, S-multi a Gratis lze vést evidenci zboží v podrobnosti výrobních ?ísel, sériových ?ísel, ?ísel šar?í...
  • v evidenci drobného majetku je dopln?na nová DDT sestava - tisk samolepek s adresou
  • úprava programu pro tisk na jehli?kových tiskárnách v DOSovském re?imu

  Verze 1.47.E z(e) b?ezna 2001

  • Homebanking - byl dopln?n o p?íkazy do banky pro systém MultiCash. Pokud pot?ebujete i výpisy z banky, zašlete nám podklady. Systém Multicash je natolik obecný, že umož?uje, aby si každá banka definovala n?které ?ásti výpis? sama podle vlastních pot?eb.
  • sledování lo?ských a starších pohledávek a závazk? je možno v úrovních st?edisek a kalkula?ních jednic. Údaj Ú?etní kód v pohledávkách a závazcích byl rozší?en o HS a KJ.

  Verze 1.47.C z(e) ledna 2001

  • Oprava chyby, která byla ve verzi 1.47.A. Vzhledem k tomu, že podklady pro zprogramování legislativních zm?n byly k dispozici až v pr?b?hu listopadu a prosince 2000 a tyto novinky mnozí z uživatel? cht?li využívat co nejd?íve, nepovedlo se nám všechno uhlídat. Doporu?ujeme verzi 1.47.A nebo B p?einstalovat. Pokud nep?einstalujete na verzi 1.47.C, seznamte se s problémy a jejich ?ešením:
   - sestava Rekapitulace DPH je moc p?ísná, upozor?uje na špatné da?ové kódy i v p?ípad? správných da?ových kód?. Budete neustále upozor?ováni, zda chcete výpo?et p?erušit. Podržíte-li prst na klávese N, výpo?et sestavy prob?hne v po?ádku.
  • možnost ukládání podmínek filtr?. Pro opakované zadávání stále stejných podmínek do filtr? byla za?azena speciální funkce, která umožní podmínky si uložit a kdykoliv je na?íst.
  • Oprava chyby verze 1.47.A: - vstupujete-li do WinDUO pomocí jména a hesla, nebudete mít aktivní Vaše nastavení, které jste si nastavili v Nastavení prost?edí. Tuto chybu obejdete tak, že po rozjetí DUO stisknete klávesu Ctrl+F12
  • Oprava chyby verze 1.47.A: - p?i výpo?tu dan? z p?íjmu právnických osob dojde k hlášení:
   neznámá prom?nná CP17
   Nápravu zajistíte tak, že v souboru DPPO10.DDT zrušíte st?edník na za?átku 421 ?ádku. Nejlépe ho najdete tak, že necháte vyhledat ?et?zec znak? CP17. Správný ?ádek bude vypadat takto:
   CP17:LongInt=VAL(GetFromIni('CP'+IniRok,'CP17',INI))

  Verze 1.47.A z(e) ledna 2001

  • úpravy podle novely zákona o DPH, platné k 1.1.2001 v?etn? formulá?e da?ového p?íznání - vzor ?. 11
  • úpravy formulá?e dan? z p?íjmu právnických osob - vzor ?. 10
  • úpravy podle novely Obchodního zákona paragraf 13a
  • úpravy podle Opat?ení MF ?.j. 281/84 064/2000, kterým se upravuje ú?tová osnova a postupy ú?tování pro podnikatele
  • úpravy podle Opat?ení MF ?.j. 283/76 104/2000, kterým se upravuje ú?tová osnova a postupy ú?tování pro organiza?ní složky státu, územní samosprávné celky a p?ísp?vkové organizace
  • úpravy podle Opat?ení MF ?.j. 283/76 102/2000, kterým se upravuje ú?tová osnova a postupy ú?tování nevýd?le?ných organizací

  Verze 1.46 a starší z(e) roku 2000

  • Ze zm?n v zákonu o ú?etnictví, platných od roku 2002, vyplývá, že starší verze programu WinDUO jsou nepoužitelné. Z tohoto d?vodu je zbyte?né novinky (sta?inky) z roku 2000 a starší popisovat.

(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution