Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Aktuality

15.10.2019 | Upravená archivační knihovna PRUNEARC.DLL ke stažení

Upravenou archivační knihovnu, která řeší nedostupnost archivačních funkcí po aktualizacích Windows z 9.10.2019 si můžete stáhnout zde nebo zde. Stažený soubor uložte, při vypnutém WinDUO, do složky, kde máte WinDUO nainstalováno a kde přepíšete soubor stejného jména (PRUNEARC.DLL). Po spuštění WinDUO již budou archivační funkce dostupné. Tato knihovna je kompatibilní se všemi verzemi WinDUO.
11.10.2019 | Aktualizace Windows znefunkčňuje ve WinDUO archivační funkce

Aktualizace Windows z data 9.10.2019 způsobuje ve Winduo verzí 1.89 a starších nefunkčnost archivace z programu (položky archivace jsou ve WinDUO nepřístupné). Na nápravě se pracuje a oprava bude dostupná ve verzi 1.90, která bude pro stažení v týdnu od 14.10.2019. Pro uživatele starších verzí bude k dispozici ke stažení upravená knihovna PRUNEARC.DLL.
9.4.2019 | Nová verze aplikace pro komunikaci se servery ministerstva financí INVENIUS.EXE

Ke stažení je nová verze komunikační aplikace se servery ministerstva financí, zjišťující spolehlivost plátců, údaje ze systému ARES a odesílající EET. Tato verze programu je kompatibilní se všemi verzemi programu WinDUO. Soubor si stáhněte a uložte do složky WinDUO, kde přepíšete stávající soubor stejného jména. Aplikace obsahuje nový digitální podpis platný následující 3 roky (do 8.4.2022). Před přepsáním doporučujeme restartovat počítač a nespouštět WinDUO. V případě, že umístění WinDUO na disku je sdíleno s jinými počítači v síti, ve kterých je také spouštěno WinDUO, je nutné mít tyto ostatní počítače při přepisu vypnuty.

Ke stažení k dipozici zde (protokol HTTPS):

INVENIUS.EXE
nebo
INVENIUS.ZIP (nutno před uložením rozbalit)

nebo zde (protokol FTP):

INVENIUS.EXE
nebo
INVENIUS.ZIP (nutno před uložením rozbalit)

Upravená verze INVENIUS bude zahrnuta v instalacích od verze WinDUO 1.89.B.
1.4.2019 | Novelizace zákona o DPH platná od 1.4.2019

Vážení uživatelé, UPOZORŇUJEME na novelizaci zákona o DPH platnou od 1.4.2019, která mimo jiné obsahuje také nový formulář DPH vzor 21 a změnu u zaokrouhlování u bezhotovostních faktur, které nyní podléhá základní sazbě DPH.
Nový formulář je obsažen ve verzi 1.89.B.
Pro korektní vystavování dokladů se zvolenou bezhotovostní platbou je zapotřebí mít nastaveno:

V menu Nastavení / Faktury a identifikační údaje / Identifikace = celkové DPH NEZAOKROUHLOVAT.
V menu Nastavení / Faktury a identifikační údaje / Ostatní / Zaokrouhlování / Bezhotovostní platby = NEZAOKROUHLOVAT.
12.4.2018 | Skripty pro korektní odeslání dat do CSÚIS

stáhněte si sktripty z následujících odkazů (stažení provedete klikem pravým tlačítkem myši, "Uložit odkaz jako...")

svsegxml.ddt

pril05.ddt

tyto soubory uložte do adresáře (složky), kde máte instalován program WinDUO. Tyto soubory již ve složce existují. Po dotazu, zda chcete soubory přepsat/nahradit, zvolte ANO.

V případě potřeby nás kontaktujte na našich linkách technické podpory +420 596 248 5858, +420 596 248 545.
8.1.2018 | Informace k verzi 1.86 A vydané dne 8.1.2018

 • Formát MultiCash rozšířen pro stažení výpisů z UniCredit Bank

 • Ve skladových kartách přidána políčka pro e-shop

 • Drobné úpravy dle připomínek uživatelů
20.11.2017 | NOVÉ WinDUO64

Veškeré informace a aktuality k novému produktu přesunuty na jeho stránky http://www.winduo64.cz/
Vývoj a podpora původního produktu WinDUO probíhá i nadále a informace naleznete stále zde.
16.5.2017 | Informace k verzi 1.85 G vydané dne 16.5.2017

 • Aktualizovány digitální podpisy a certifikáty
1.5.2017 | Školení


V tomto měsíci se na Vás WinDUO Team těší v OSTRAVĚ a PLZNI ...opět se s námi vzdělávejte.
Jednotlivé semináře a školení jsou uvedeny na našich webových stránkách www.winduo64.cz v sekci služby / školení, kde máte možnost se přihlásit. Přihlásit se můžete také telefonicky na mob. 604 402 699.

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - OSTRAVA 17.5.2017

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - PLZEŇ 29.5.2017


přihlášení proveďte na www.winduo64.cz
21.4.2017 | TÝDEN S VÁMI - týden nabitý školením


V rámci programu PRACUJTE EFEKTIVNĚ jsme si pro Vás připravili tour školení OSTRAVA - PLZEŇ - PRAHA.
Jednotlivé semináře a školení jsou uvedeny na našich webových stránkách www.winduo64.cz v sekci služby / školení, kde máte možnost se přihlásit.

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - OSTRAVA 24.4.2017

 • Seminář k novele zákona o DPH - OSTRAVA 25.4.2017

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - PLZEŇ 26.4.2017

 • Školení k obsluze programu WinDUO64 - PRAHA 27.4.2017


přihlášení a kontakty získáte na www.winduo64.cz
29.3.2017 | Informace k verzi 1.85 F vydané dne 29.3.2017

 • Úpravy filtru v pokladně o možnost filtrování k EET a ve skladové verzi možnost filtrování v pokladně k obsaženým skladovým položkám.
24.3.2017 | Informace k verzi 1.85 E vydané dne 24.3.2017


Byla zveřejněna další verze WinDUO, zohledňující připomínky a návrhy na vylepšení od uživatelů.

 • Úpravy v pokladně v prodejkách, paragonu a EET účtence

 • V KPC souboru do banky generovaném v hromadných příkazech v závazcích, byla upraveno zpracování popisu dokladu pro větší kompatibilitu s různými bankami. Nyní lze pole popisu vypnout, tisknout pouze jednopoložkový popis nebo pole se čtyřmi popisy

 • Paragon v pokladně upraven tak, že je možno tisknout přímo do souboru, lze tedy zadat do názvu souboru název sdílené tiskárny (např. \\127.0.0.1\tiskarna), bez nutnosti mapovat na LPT port. Tímto způsobem lze tisknout přímo i na USB tiskárny.

 • Paragon v pokladně upraven tak, že je možno paragon tisknout za využití ovladače tiskárny. V tomto režimu lze vytisknout do hlavičky paragonu logo. Kromě údajů na patřičné záložce v nastavení paragonu je důležité i nastavení počtu znaků v předchozí záložce.

 • Přidána možnost vytisknout EET informace z prvního návazného pokladního dokladu přímo do faktury. Aktivujete v Nastavení / Faktury a identifikační údaje / záložka Obsah / volba „EET údaje návazného dokladu“. V této souvislosti přidána i možnost automatického vygenerování tohoto pokladního dokladu stiskem tlačítka „Tisky a výpočty“ ve faktuře. Povoluje se volbou ve stejném nastavovacím okně, v záložce „Usnadnění“ volbou „U hotovostních faktur tuto uložit a vytvořit doklad o platbě před tiskem.

 • Sestavy „Pokladní deník za období“ a „Pokladní deník - od data / do data“ rozšířeny o rekapitulační tabulky DPH za jednotlivé typy plateb.

 • U částečných úhrad pokladním dokladem, kdy částka na pokladním dokladu neodpovídá výši provázaného dokladu nebo skladu jsou částky pro EET nyní poměrově kráceny vůči částce pokladního dokladu.

 • Přidány nové verze daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby.
24.2.2017 | Informace k verzi 1.85 D vydané dne 24.2.2017


Byla zveřejněna další verze WinDUO, zohledňující připomínky a návrhy na vylepšení od uživatelů.

 • Úpravy v pokladně v prodejkách, paragonu a EET účtence

 • V KPC souboru do banky generovaném v hromadných příkazech v závazcích, byla rozšířena struktura o popisové pole AV obsahující informace o platbě (AV1 - název firmy, AV2 - číslo dokladu v závazcích, AV3 - popis)

 • Paragon v pokladně upraven tak, ať je možnost tisku na libovolné tiskárně, tedy i paragonových tiskárnách připojených přes USB. Je však nutné tiskárnu namapovat na LPT port, což provedete následovně:

  V nastavení tiskárny, kterou budete chtít používat pro tisk paragonu, v záložce „Sdílení“ nastavíte „Sdílet tuto tiskárnu“ a zapamatujete si, co máte nastaveno v poli „Název sdílené složky“. Tento název použijete v níže uvedeném příkaze místo slova „tiskarna“.

  Přes tlačítko „Start“ ve Windows spustíte prostřednictvím vyhledávacího pole příkaz cmd. Do příkazové řádky napíšete následující příkaz (nezapomeňte změnit slovo „tiskarna“ za skutečně použitý název sdílené složky):

  net use lpt2 \\127.0.0.1\tiskarna /persistent:yes

  V případě úspěchu uvidíte následující výsledek:

  Příkaz byl úspěšně dokončen.

  Nyní ve WinDUO, v položce hlavního menu „Nastavení“ položka „Nastavení tisku paragonu“ nastavte port „lpt2“ a volbu „Přímý tisk do portu“ ponechte nezvolenou. Upravte počet znaků na řádku a kódování diakritiky dle tiskárny a použitého papíru.

  Uvedený postup provedl namapování, které zůstává platné i po restartu počítače (parametr /persistent:yes), v případě, že provedené namapování potřebujete zrušit, provedete toto příkazem:

  net use lpt2 /delete
21.2.2017 | Informace k verzi 1.85 C vydané dne 21.2.2017


Byla zveřejněna další verze WinDUO, zohledňující připomínky a návrhy na vylepšení od uživatelů.

 • Bylo opraveno ukládání volby v nastavení EET „Zrychlený režim...“

 • V případě, že v pokladně není vyplněno datum zdanitelného plnění a provedete výběr ze skladu, je toto datum doplněno datumem dokladu.

 • Sestavy „Pokladní deník za období“ a „Pokladní deník - od data / do data“ rozšířeny o informaci, zda je doklad evidován v EET (znak # v posledním sloupci) a pokud se liší částka na dokladu a evidovaná v EET, je v tomto sloupci za znakem „#“ uveden znak „!“ (vykřičník). Obě uvedené sestavy byly rozšířeny o rekapitulaci DPH z EET a u skladových verzí i o rekapitulaci DPH ze souvisejících skladových pohybů.

 • Nulové částky nyní nejsou odesílány do EET (Nulová celková částka tržby i částky u jednotlivých sazeb DPH a kategorií EET).

 • V případě, že se liší celková částka na dokladu a celková částka tržby evidovaná v EET, je v pokladně v prvním sloupci podbarvena značka „EET“ červeně.

 • Při rušení pokladního dokladu je v případě, že byl doklad evidován k EET, odesláno storno do EET.
19.2.2017 | Informace k verzi 1.85 B vydané dne 19.2.2017


 • V pohledech pokladny přidána začátek identifikace, zda je doklad zaevidován do EET

 • V pohledech pokladny přidána na konec identifikace způsobu platby (hotovost, kartou)

 • Sestavy „Pokladní deník za období“ a „Pokladní deník - od data / do data“ rozšířeny o identifikaci platby (hotovost, karta) a součty za jednotlivé typy plateb

 • Upraveny sestavy prodejek, paragonu a EET účtenky v pokladně.

 • Vylepšen přenos informací o DPH při „OK a zaplať“ v pohledávkach do pokladny k EET

 • Přidán režim zrychleného tisku EET účtenky při „OK a zaplať“ v pohledávkách (povoluje se v nastavení EET)

 • U dotazovací aplikace Invenius přidán soubor logu pro ulehčení identifikace případných problémů. Log naleznete v %appdata%\invenius.log

 • Upraveno zpracování certifikátu, pokud je tento uložen v umístění, v jehož cestě se vyskytují znaky s diakritikou (např. C:\Danuška\certifikat.p12). Obecně však důrazně doporučujeme tyto znaky ve složkách zpracovávanými WinDUO nepoužívat.

 • V rozvaze neziskových organizací upraven vstup hospodářského výsledku do rozvahy
8.2.2017 | Zveřejněno WinDUO 1.85.A s podporou EET

Bylo zveřejněno 1.85.A pro uživatele s instalačním klíčem pro rok 2017, obsahující podporu pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Jelikož dochází ke změnám ve strukturách souborů, důrazně doporučujeme data před aktualizací archivovat. Na tuto verzi můžete buď aktualizovat přímo z WinDUO, popřípadě si můžete stáhnout instalační soubor. Zde naleznete popis nastavení a obsluhy EET ve WinDUO.
1.1.2017 | Změny telefonních linek

Vážení zákazníci,

k 31.12.2016 byly zrušeny virtuální mobilní linky.

Jsme Vám nadále k dispozici na telefonních linkách +420 596 248 585, +420 596 248 545, každý všední den od 9:00-11:00 a od 12:00-15:00 hodin.


Dne 22.12.2016 byly spuštěny naše nové webové stránky. www.winduo64.cz
27.12.2016 | UPOZORNĚNÍ k dotazování spolehlivosti plátce a čísel účtů

Generální finanční ředitelství přestává k 27.12.2016 podporovat webovou službu pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a čísel bankovních účtů za pomocí nešifrované komunikace protokolem HTTP. Od 29.12.2016 bude k dispozici pouze dotazovaní za pomoci šifrované komunikace prostřednictvím protokolu HTTPS.

Program WinDUO využíval této nešifrované komunikace a proto je nutná nová verze dotazovací aplikace INVENIUS.EXE. Tuto získáte instalací WinDUO verze 1.84.M ze dne 24.12.2016. V případě, že používáte starší verze WinDUO, můžete si stáhnout pouze upravenou dotazovací aplikaci, která je kompatibilní se všemi staršími verzemi WinDUO. Stáhněte si archivní soubor INVENIUS.ZIP a obsažený program INVENIUS.EXE zkopírujte do složky, kde máte nainstalováno WinDUO, a přepište tam program stejného jména.

V případě, že Vám aplikace nejde přepsat, ukončete případný proces Invenius.exe přes správce úloh (kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE), popřípadě provádějte operaci přepisu po restartu počítače, bez toho, aniž byste spouštěli WinDUO. V případě, že kopírujete aplikaci do síťové složky, kterou využívají pro WinDUO i jiné stanice v síti, je dobré mít po dobu instalace/kopírování vypnuty ostatní stanice v síti, které používají WinDUO.

V případě, že nebudete používat novou verzi aplikace Invenius, nebude dotazování na spolehlivost plátců a čísla jejich bankovních účtů funkční a budete muset toto dotazování provádět ručně na stránkách ministerstva financí v systému ARES.
22.12.2016 | PF 2017

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2017.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a spolupráci.

WinDUO Team
22.12.2016 | Spuštění nových webových stránek

V průběhu dnešního dne budou spuštěny nové webové stránky. http://www.winduo64.cz/
31.10.2016 | Informace k verzi 1.84 M vydané dne 31.10.2016


 • Přidán kód přenesení daňové povinnosti 21 (Poskytnutí služby elektronických komunikací) pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení.
  V případě použití tohoto kódu si v číselníku daňového rozkontu vytvořte nové daňové kódy a v roletce zařazení vyberte kód 140 (odběratel, plný nárok), popřípadě 141 (dodavatel), nebo 142 (odběratel, krácený nárok)

 • Přidány formuláře roku 2016 rozvahy a výkazu zisků a ztrát pro nevýdělečné organizace
  Případné úpravy v účetním rozvrhu se neprovádějí automaticky, neplatné účty je nutno zakázat nebo zrušit a nové účty vytvořit a provést jejich přiřazení přes typ účtu.

 • Přidány překlady formulářů roku 2016 rozvahy a výkazu zisků a ztrát pro podnikatele do anglického a německého jazyka
29.8.2016 | Informace k verzi 1.84 L vydané dne 26.8.2016


 • Přidán výkaz zisků a ztrát pro podnikatele pro rok 2016

 • Přidán upravený formulář přiznání DPH platný od 29.7.2016
19.4.2016 | Informace k verzi 1.84 K vydané dne 19.4.2016


 • Verze řeší problémy některých příspěvkových organizací při odesílání výkazů do CSÚIS.
18.4.2016 | Informace k verzi 1.84 J vydané dne 18.4.2016


 • Přidána rozvaha pro podnikatele pro rok 2016

 • Přidána rozvaha pro příspěvkové organizace 2016 a upraveny exportní skripty
19.2.2016 | Informace k verzi 1.84 G vydané dne 19.2.2016


Pro zpracování kontrolního hlášení platného pro rok 2016 byly zapracovány připomínky uživatelů a dochází od verze 1.84.G k následujícím změnám:

 • v pohledávkách přidáno pole pro číslo dokladu pro kontrolní hlášení. Pokud je toto číslo shodné s číslem dokladu, nemusí se vyplňovat. Pokud není pole vyplněno, vstupuje do kontrolního hlášení údaj uvedený v poli doklad.

 • možnost volby třídění položek kontrolního hlášení dle DIČ nebo dle čísla dokladu (nastavuje se ve volbách hlášení, pod políčky pro měsíc nebo kvartál)

 • opraveno mazání DPPD v rozkontu při kopírování dokladů včetně rozkontu

 • zamezeno přenášení údajů v nastavení kontrolního hlášení mezi jednotlivými firmami v multiverzi
21.1.2016 | Informace k verzi 1.84 D vydané dne 21.1.2016


Pro zpracování kontrolního hlášení platného pro rok 2016 byly zapracovány připomínky uživatelů a dochází od verze 1.84.D k následujícím změnám:

 • Od verze 1.84.D přibyla možnost ovlivnit vstup dokladu do rozpisového (A.4, B.2) nebo souhrnného (A.5, B.3) oddílu kontrolního hlášení v případě, že Vám nevyhovuje automatické začlenění dle celkové částky na dokladu.

 • Od verze 1.84.D také přibyla možnost v pokladně, bance, ostatních úhradách a účetních událostech vyřadit nová políčka pro údaje týkající se kontrolního hlášení z pohybu po formuláři klávesou „enter“ nebo „tabulátorem“. Vyřazení/zařazení provádíte přepínačem vpravo od editačního pole. Přepnutí u pole s přepínačem ovlivní vždy současně i všechna ostatní pole s přepínačem v daném formuláři. Přepnutí je zapamatováno individuálně pro každou agendu a je vázáno a ukládáno pro konkrétního uživatele i po vypnutí programu.

Aktualizovaný popis pro zpracování „Kontrolního hlášení“ ve WinDUO ke stažení zde
31.12.2015 | Informace k verzi 1.84 A vydané dne 30.12.2015


Postup pro zpracování kontrolního hlášení platného od 1.1.2016
Pro zpracování účetnictví plátců DPH v roce 2016 dochází v souvislosti s potřebou vytváření souboru kontrolního hlášení k následujícím změnám.

 • V agendách závazků, pokladny, banky, ostatních úhrad a účetních událostí byla přidána pole pro evidenci data DPH pro potřeby kontrolního hlášení a pole pro číslo dokladu uvedené na dokladu dodavatele. V případě, že nové datové pole nevyplníte, bere program za to, že datum je shodné s datem zdanitelného plnění. Datové pole pro evidenční číslo dokladu je zapotřebí vyplňovat pouze, pokud některá položka rozkontu vstupuje do oddílů kontrolního hlášení A.2, B.1 a B.2. V ostatních případech bere WinDUO jako evidenční číslo dokladu pro kontrolní hlášení řádné číslo dokladu přiřazené ve WinDUO (políčka označené jako Doklad). Pokud je doklad dodavatelem vybaven 2D čárovým kódem obsahující číslo dokladu, lze tento sejmout čtečkou čárového kódu kompatilní s WinDUO a číslo se automaticky dosadí do správného pole ve formuláři.

 • V případě, že vystavujete doklad nad 10000,-- Kč pro neplátce DPH s příslušností do oddílu A.5 kontrolního hlášení, bude tento doklad zařazen do tohoto oddílu, pokud nevyplníte IČ, popřípadě toto IČ nemá v adresáři u sebe uvedeno DIČ.

 • V adresáři přibylo pole pro datum narození, využívané pro osoby bez DIČ následně používané v oddílu A.3 kontrolního hlášení

 • Přibylo pro číselník daňového rozkontu nové daňové zařazení s kódem 150 pro vstup do kontrolního hlášení oddíl A.3 a označením „Dodání investičního zlata ve zvláštním režimu podle §101c odst. 1 písm. c) bod 2

 • V účetním deníku v tiscích a výpočtech přibyla položka „Kontrolní hlášení pro DPH“. Tato volba vytvoří rekapitulaci s přehledem o vstupujících dokladech do kontrolního hlášení a zároveň vytvoří XML soubor pro načtení v systému EPO a následné odeslání prostřednictvím tohoto systému na finanční úřad. Soubor se vytváří ve složce specifikované v úvodním dialogu a soubor začíná písmeny DPHKH1, následovanými vlastním DIČ a počítaným obdobím. V daňové evidenci tento výpočet naleznete v hlavním menu WinDUO v podmenu „Sestavy“.

 • Údaje vstupují do kontrolního hlášení na základě rozkontu u dokladu a v něm uvedených daňových kódech pro výpočet daně z přidané hodnoty. Pokud postrádáte některý kód, je nutné ho v číselníku daňového rozkontu nejprve vytvořit vhodnou kombinací základ/daň, sazba a zařazení. Číslo a název v tomto číselníku si volíte dle libosti tak, aby se Vám s těmito kódy co nejjednodušeji pracovalo. Žádná kombinace základ/daň, sazba a zařazení nemůže být v tomto číselníku duplicitně.
6.7.2015 | Změna certifikátu na externích uživatelských rozhraních IISSP -tzn. že server CSÚIS se může jevit jako nedůvěryhodný


Ministerstvo financí sděluje, že z důvodu nesplnění podmínek pro zařazení kořenových certifikátů certifikační autority I.CA do programu Microsoft Root Certificate Program
nebudou od 23. 6. 2015 serverové certifikáty vydané touto autoritou v prostředí MS Windows a Internet Explorer automaticky považovány za důvěryhodné pro ověření identity webového serveru.

http://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2015/zmena-certifikatu-na-externich-uzivatels-1055
zde naleznetetaké dokumenty ke stažení.

V případě, že stále nelze spustit šifrovací utilitu je zřejmě problém ještě v rozšířeném nastavení JAVA
Registrovaná osoba se může obrátit na servicedesk@spcss.cz.
Zaslat ofocenou obrazovku chybového hlášení - Details a popis, zda máte kořenové certifikáty instalovány.
24.5.2015 | Informace k verzi 1.81 G vydané dne 22.5.2015

 • Přiznání k DPH rozšířeno o nové kódy předmětu plnění při přenesení daňové povinnosti (§92)

  Pro nové kódy předmětu plnění si založte v číselníku daňového rozkontu nové položky.
  Pro dodavatele zvolte Základ, Sazbu daně a zařazení zvolte dle požadovaných kódu plnění 91 až 100, popřípadě 113.
  Pro odběratele vytvořte oddělené kódy pro základ a daň a zařazení 81 až 90, popřípadě 112.

 • Přidána evidence rozsahu plnění při přenesení daňové povinnosti

  Na políčku v rozkontu pro daňový kód se nyní stiskem klávesy F6 dá vyvolat dialog pro zadání rozsahu plnění. V případě, že byl daňový kód vyplněn před stiskem F6, uvidíte v dialogu i kód předmětu plnění, jeho popis a měrnou jednotku pro toto plnění.

 • Byly upraveny XML soubory „Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“ automaticky generované při výpočtu formuláře DPH. Mějte na paměti, že je nutné mít u každé firmy obchodované pro tento výpis zadané v adresáři k jejímu IČ i správné DIČ.
 • Vzhledem k expiraci certifikátu pro podpis aplikace 32bitových modulů Invenius.exe, WDShell.exe a instalační EXE jsou tyto soubory podepsány novým certifikátem. V případě potřeby lze pro starší verze WinDUO stáhnout moduly podepsané novým certifikátem zde: invenius.exe wdshell.exe. Moduly u starších verzí stáhněte a uložte do složky s nainstalovaným WinDUO.
14.4.2015 | Informace k verzi 1.81 G vydané dne 14.4.2015


Nové formuláře pro příspěvkové organizace platné od 1.1.2015 pro CSUIS

upraveny a doplněny účty podrozvahy 9xx

upraveny struktury xml pro příspěvkové organizace platné od 1.1.2015
10.4.2015 | Jarní AKCE

Jarní AKCE, 50% sleva na všechny typy licencí WinDUO.

Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. Vám nabízí možnost získat software pro vedení účetnictví za jedinečné ceny pro všechny vaše počítače. Neváhejte a využijte naši jarní nabídku!

Akce trvá do 30.4.2015 !! Kód akce: Jaro 2015 objednávky zasílejte pomocí objednávkového formuláře na www.winduo.cz

KÓD AKCE zašlete společně s IČ společnosti e-mailem do 30 minut po objednání na obchod@winduo.cz, SLEVA Vám bude promítnuta na faktuře.
9.3.2015 | Informace k verzi 1.81 G vydané dne 6.3.2015


přidán formulář DPFO č.21 pro rok 2014

aktualizovano nacitani adres z ARESu

zaokrouhlování u VZaZ pro neziskové organizace

filtr ve skladě na 10% sazbu DPH
2.3.2015 | Informace k verzi 1.81.F vydané 02.03.2015


přidán formulář DPPO č.25 pro rok 2014

Úpravy rozvahy ve zkráceném rozsahu.

Úprava rozvahy v plném rozsahu přetékání textu.
24.2.2015 | Informace k verzi 1.81.E vydané 24.2.2015


přidán formulář DPH č.19 pro rok 2015

Úpravy v tiskových sestavách v návaznosti na 10 % DPH.

V rekapitulaci DPH je přidán sloupec na 10 % DPH.
7.1.2015 | Informace k verzi 1.81.A vydané 31.12.2014


verze pro rok 2015 - použít klíč pro rok 2015

Je zde již možnost zadat novou sazbu DPH 10 % . Nastavením v číselníku daňových kódů. Zde je volba (výběr) nové daně. Nová sazba DPH je i ve skladových kartách.

Zařazení řádků do tiskopisu DPH platného pro rok 2015 je stejné jako u snížené sazby ( 15 %) . Uživatelé, kteří budou používat tuto sazbu si vytvoří nové daňové kódy a uloží si je do číselníku.
10.4.2014 | Výkazy


V letošním roce nám zákonodárci připravili spoustu změn. Změny umístíme přímo do verze, ale pro ty, kteří již chtějí odesílat dáváme k dispozici potřebné skripty.

Pro odeslání na kraj sestava 56Dg - 569GxY2k.DDT

Pro odeslání CSÚIS
Formulář pro vyplnění přílohy ÚZ - pril05.ddt
Konfigurační soubor účetní rozvahy - gxml1po.ini
Konfigurační soubor výkazu ZZ - gxml2po.ini
Skript pro samotné odeslání - svsegxml.ddt

Pro uložení najeďte na odkaz a zmáčkněte pravé tlačítko myši v zobrazené nabídce pak dejte "uložit cíl jako" nebo "uložit odkaz jako".
30.12.2013 | Převody

Je tu opět nový rok a tak připomínáme jak na převod skladu.

Manuál na převod skladu v PDF

Pro ty co používají objednávky a ti by si je chtěli převést do nového roku, tak je zde upravený ddt skript pro export a import objednávek, který Vám to umožní a také manuál.

Skript pro export a import objednávek (DDT) - pro uložení zmáčkněte pravé tlačítko myši a zvolte uložit jako
Manuál na převod objednávek v PDF
27.11.2013 | Akce v měsíci prosinci

V době od 1.12.2013 do 31.12.2013 nabízíme 50 % slevu na vybrané druhy programu pro daňové poradce a firmy, které vedou účetnictví na zakázku.


Sleva bude poskytnuta na základě kopie živnosti pro poskytování účetních služeb a nebo auditorského osvědčení

19.11.2013 | Invenius.exe

Od verze 1.77.A WinDUO obsahuje program Invenius.EXE, jaký má účel a proč zůstává zaveden i po ukončení programu WinDUO?

Soubor Invenius.exe je aplikace starající se o dotazování v systému ADIS ministerstva financí, k zjišťování spolehlivosti firem a jejich čísel účtů. Ministerstvo financí kontroluje počet dotazů z jedné IP adresy a opakovane dotazy na jedno DIČ z jedné IP adresy. Jelikož tyto IP z důvodu častých nebo opakovaných dotazů ministerstvo může blokovat, zachovává program zjištěné údaje po dobu jejich platnosti (do nejbližší půlnoci) uvnitř tohoto programu a při dalšim spuštění WinDUO se již znovu v ADIS na stále platné odpovědi nedotazuje. Z tohoto důvodu zůstává program zaveden i po ukončení WinDUO. Invenius čerpá minimum prostředků operačního systému a při neaktivitě žádným způsobem systém nezatěžuje.


Invenius.exe naslouchá pouze na lokálním rozhraní (127.0.0.1) a není přístupný pro komunikaci zvenčí. Při své činnosti komunikuje mimo hostitelský stroj výhradně se systémem ADIS, na základě dotazů pokládaných programem WinDUO.


Pokud využíváte antivirový systém AVG je zapotřebí invenius.exe přidat do vyjímek.
8.10.2013 | CSÚIS

Aktuální verze (verze 1.4.) pro odesílání dat do CSÚIS (PAP) je k dispozici ke stažení.
31.1.2013 | školení ke změnám DPH

Vzhledem k velkému zájmu o seminář ke změnám DPH jsme pro vás připravili další termín. Ve středu 27.2.2013 se bude opět konat VÝKLAD ZMĚN V OBLASTI DPH A UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE PRÁVNÍHO STAVU PLATNÉHO V ROCE 2013..
Změnami Vás provede p. Ing. Miroslava Nováková v sídle naší společnosti.
Cena školení 1000,- Kč (bez DPH). Počet míst omezen.


Přihláška
3.1.2013 | Převod skladu do nového roku

Na nový rok jsme pro Vás připravili manuál převodu skladu. Součástí je i návod a sestava na přepočet prodejních cen v případě, že chcete cenu s DPH pro zákazníky v letošním roce zachovat na identické hodnotě jako loňský rok.

Manuál převodu skladu
21.12.2012 | Školení ke změnám DPH

Ve středu 30.1.2013 se bude konat VÝKLAD ZMĚN V OBLASTI DPH A UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE PRÁVNÍHO STAVU PLATNÉHO V ROCE 2013.
Změnami Vás provede p. Ing. Miroslava Nováková v sídle naší společnosti.
Cena školení 1000,- Kč (bez DPH). kapacita zaplněna


Přihláška
21.12.2012 | Akce Benefit

!!! POZOR !!!
Akce Benefit za 1,- Kč končí 31.12.2012. V novém roce bude cena licence za 899,- Kč
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
11.7.2012 | Informace pro verzi 1.74F


16 nových uživatelských příznaků ve skladě

Přednabízení textu ve fakturách. Při napsání začátku textu se nabídne první v pořadí. Klikem na myšku pravé tlačítko se zobrazí až 256 textů se shodným začátkem.

Možnost používat schránku pro přenos textu při editaci textu faktury

Úprava v účetním rozvrhu pro PAP - příspěvkové organizace.
23.3.2012 | Informace pro verzi 1.74 C

Nové výkazy pro příspěvkové organizace Rozvaha a VZaZ platné od 1.1.2012
Nový účetní rozvrh pro příspěvkové organizace

Při výpočtu DPH se vytváří formulář pro přenesenou daňovou povinost. Formulář je pouze ve formátu xml (není jako tiskopis). Soupis zdanitelných plnění lze zobrazit při výpočtu DPH na straně 2

Při výpočtu DPH je nová sestava Rekapitulace DPH dle formuláře

Formuláře pro DPPO č. 22 a DPFO č. 18
14.2.2012 | Informace pro verzi 1.74B

Při vystavování faktury v režimu 14% DPH dle §92e zadejte do kolonky sazby DPH kód 94
Při vystavování faktury v režimu 20% DPH dle §92e zadejte do kolonky sazby DPH kód 95

Při výpočtu DPH se vytváří formulář pro přenesenou daňovou povinost. Formulář je pouze ve formátu xml (není jako tiskopis). Soupis zdanitelných plnění lze zobrazit při výpočtu DPH na straně 2

Tento import účetního rozvrhu se týká pouze příspěvkových a neziskových organizací podle vyhlášky 410.

Novinky ve verzi 1.74B v PDF

V případě, že se vám sestava nezobrazuje, tak postup naleznete zde Přidání sestavy
2.1.2012 | Novinka ve verzi 1.74A

Dnem 29.12.2011 byla dána ke stažení verze WinDUO 1.74 A . Jedná se o verzi roku 2012 !!. Proto musíte již zadat klíč pro rok 2012 !!!! .
V této verzi je nová sazba DPH snížené daně 14 % a nové daňové kódy pro přenesení daňově povinnosti § 92 - stavební práce se vstupem do formuláře xml. Tyto kódy si doplníte v číselníku daňového rozkontu!! Čísla jsou zde jen informativní a zobrazují čísla řádků v přiznání DPH. Nazvat si je může podle svého uvážení.
Tento formulář bude doplněn v nejbližší době, jelikož je změna struktury xml pro export.

Nové daňové kódy podle §92 ke stažení -> Daňové kódy pdf (aktualizováno)

Nové daňové kódy stavební práce ke stažení -> Stavební práce
17.10.2011 | Nová verze

Dnem 10.10.2011 vyšla nová verze programu WinDUO. Jde o verzi 1.72.A, ale klíč k ní platí stejný jaký jste dostali na začátku roku k vezi 1.71. Číslo bylo změněno z důvodu, že se měnila struktura dat pohledávek a skladu (viz. novinky o programu).
20.5.2011 | Novinky ve verzi 1.71D

Je provedena úprava pro vystavení faktur při přenesení daňové povinnosti § 92
 • Kód 92 při základní dani DPH 20%

  20%

 • Kód 90 bez DPH nic se netiskne

  0%

 • Kód 91 při snížené dani DPH 10%

  10%

Přenesení daňové povinnosti
 • V číselníku daňového rozkontu vytvoříme:

  20%

  20%

  20%
14.7.2010 | Výkazy zasílané do systému CSÚIS

Výkazy je možné poslat přes internetové stránky

http://porizovac.vykaznictvi.cz/

Pořizovač slouží k vytvoření výkazů zasílaných do systému CSÚIS ve formátu XML, přesně ve struktuře jak definuje vyhláška č. 383/2009 Sb. a technický manuál.

Pomocí tohoto pořizovače můžete pořídit následující výkazy

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztrát
 • Příloha
 • Fin 2-12M
9.7.2010 | Korekce přílohy č.5 k závěrce příspěvkových organizací

Upravenou přílohu je možné stáhnout zde. Klikněte na přílohu pravým tlačítkem a dejte Uložit cíl jako (Uložit odkaz jako) a uložte soubor do adresáře, kde máte instalován program WinDUO. Sestava tam již bude existovat, takže na dotaz zda chcete přepsat stávající dejte ano.

Příloha
9.6.2010 | Kontrola souboru Souhrnného hlášení před odesláním na FÚ

Správnost souboru souhrnného hlášení VIES lze kdykoliv zkontrolovat před jeho odesláním na stránkách

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DPHSHV

Na stránce zvolíte volbu Načtení souboru. Doporučujeme toto provést minimálně před odesláním prvého souboru, zda máte správně vypněny všechny hlavičkové údaje.
16.2.2010 | Návod pro Převodový můstek pro Příspěvkové a neziskové organizace v roce 2010.

Postup při aplikaci převodového můstku účtů při změně účetního rozvrhu podle vyhlášky č.410/2009 Sb. Příspěvkové a neziskové organizace v roce 2010.

>>> zde <<<
4.1.2010 | Prodejní cena s DPH stejná jako v loňském roce 2009

Chcete prodejní cenu s DPH zachovat pro zákazníky stále ve stejné výši i přes zvýšení DPH? Pak je nutné přepočítat materiálové karty. Pro tuto možnost jsme připravili skript, který umístíme do další verze programu WinDUO, ale než k tomu dojde můžete si skript stáhnout zde:

szbodph.ddt

Jakmile skript uložíte tam, kde máte instalován program WinDUO a vložíte si ho mezi spustitelné sestavy knihovny "Sklad" můžete jej použít. Před jeho spuštěním, ale vždy zazálohujte data!!! Funguje tak, že si můžete vybrat zboží do filtru, ale můžete nechat projít i všechny položky najednou. Změna se provádí jen u karet materiálů. Mění položky s nižší i základní sazbou. U nižší je změna z 9 na 10 a u základní z 19 na 20.

Příklad 1 - nižší sazba
Prodejní cena bez DPH = 100,-
Prodejní cena s DPH 2009 = 109,-
Skript prodejní cenu bez DPH přepočte na 99.09
Prodejní cena s DPH 2010 pak vyjde na 108.999 což je ve výsledku 109,-

Příklad 2 - základní sazba
Prodejní cena bez DPH = 100,-
Prodejní cena s DPH 2009 = 119,-
Skript prodejní cenu bez DPH přepočte na 99.17
Prodejní cena s DPH 2010 pak vyjde na 119.004 což je ve výsledku 119,-
21.9.2009 | WinDUO nově i v režimu klient/server

Dnes 21.9.2009 byla zveřejněna nová verze 1.67.D. S touto verzí oficiálně přichází ve WinDUO možnost pracovat v režimu klient/server. Toto přináší nejenom vyšší spolehlivost a zabezpečení dat, ale také možnost pracovat vzdáleně po internetu. A to vše zdarma, bez nutnosti investovat do dalšího software (serverová strana je šířena pod GPL2 licencí). Na serverové straně je používán PDS Daemon, což je nativní multithreadová aplikace pro operační systém Linux, napsána jedním z autorů WinDUO, tak aby maximálně využívala možnosti WinDUO při zachování jeho stávající architektury. Nabízíme Vám k vyzkoušení vzdálenou práci po internetu a to i na Vašich datech. Máte možnost si zdarma vyzkoušet i práci v tomto novém režimu prostým automatizovaným zřízením datového prostoru. K vyzkoušení na klientské straně můžete použít i Gratis verzi WinDUO. Upozornění: provozování tohoto řešení vyžaduje na klientské straně síťovou verzi programu.
19.6.2009 | Výběrové řízení na nové pracovní pozice

Vypisujeme výběrové řízení na pracovní pozice:

Dealer pro WinDUO:

Požadujeme:

- chuť pracovat v mladém kolektivu,

- zkušenost s ekonomickým softwarem WinDUO,

- orientace v účetní a ekonomické oblasti vítána,

- příjemné vystupování,

- komunikativnost, samostatnost, obchodní dovednosti

- chuť učit se novým věcem,

- řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

- práce na ŹL
9.3.2009 | Tiskárna a nastavení

Ve verzi 1.67 došlo ke změně knihovny pracující s tiskem. Byla v ní provedena korekce kondenzovaného písma. V důsledku toho mohlo dojít u některých uživatelů programu WinDUO k problému s tímto tiskem. Ti, kteří své tiskárny měli korektně nastaveny, tisknou jako před tím, ti kteří neměli musí v tiskárnách nastavit správné chování písma TrueType. Bohužel, u každé tiskárny je to jiné. Jako příklad ukazujeme nastavení u starší tiskárny HP LaserJet 5MP

Dalším příkladem je novější tiskárna HP LaserJet M1522
3.3.2009 | Nový protokol online diskuze od verze 1.67.B

Od verze 1.67.B přecházíme u online diskuze dostupné i přímo z WinDUO na osvědčený protokol IRC a opouštíme stávající ChatEveryWhere. Nový protokol má jako hlavní výhodu přístup i jinými rozšířenýnými klienty než přímo z WinDUO nebo prosřednictvím našich www stránek. To ve svém důsledků přinese to, že na diskuzi najdete téměř pravidelně i autory WinDUO. Přímo z WinDUO můžete na diskuzi přistupovat volbou hlavního menu Program - Připojit se k on-line diskuzi. Nastavení možností pro diskuzi naleznete v položce hlavního menu Nastavení - Nastavení prostředí - záložka Chat. Diskuze se zobrazuje na ploše hlavního okna WinDUO a mimo toto okno při práci ve WinDUO můžete do aktívní diskuze přistoupit kombinací kláves SHIFT+F12. Doporučujeme tuto diskuzi navštěvovat a získávat tak nejen rady ostatních uživatelů WinDUO, ale být i nápomocní méně zkušeným uživatelům. Diskuze je provozována prostřednictvím IRC serveru a přihlášení na ni je možné mimo tohoto webu i přímo z programu WinDUO, popřípadě z libovolného IRC klienta (mimo jiné např. multiprotokolových jako Pigdin, Miranda, Trillian, výhradních IRC klientů jako např. mIRC a také prostřednictvím výborného pluginu ChatZilla pro prohlížeč Firefox (s tímto pluginem se dostanete do diskuze zapsáním odkazu irc://irc.winduo.cz/winduo do adresního řádku prohlížeče). Server pro přístup irc klienty: irc.winduo.cz (přes libovolný z obvyklých portů 6665 - 6669 nebo porty neobvyklé 5000 a 10000) Kanál serveru: #WinDUO Přístup je možný i přes další irc servery v síti CzFree irc.nomi.cz, irc.lamer.cz, chw.fear.cz, leeloo.ya.bofh.cz, irc.hkfree.org, bakulak.czfree.net, irc.surminet.com, irc.smoula.net, irc.valxdater.net, irc.paskov.cz, irc.berounet.cz, irc.hrabova.net, irc.fi.cz .
6.2.2009 | Nová verze WinDUO 1.67 A

Verze 1.67.A je určena pro letošní rok. Ti z Vás, kteří si verzi stahují od nás z www stránek nebo aktualizují přímo z programu, si musí při instalaci napsat nový instalační klíč, který byl uvedený na faktuře.

Bohužel, v loňském roce došlo k upgrade i OS Windows XP a to na SP3, který se začal chovat podobně jako Windows Vista, a tedy pokud Vám nepůjde instalace z programu, uložte si verzi přímo od nás z www stránek a proveďte upgrade takto. Návod, jak obejít zabezpečení, již připravujeme. Upozornění: Týká se to jen těch, kteří nemají kompletní nastavení práv na PC.

Poslední verze "Daňového přiznání právnických osob" a "Daňového přiznání fyzických osob". Stačí si tyto soubory uložit (přepsat stávající) do adresáře, kde máte instalován program WinDUO.
Soubor uložíte tak, že na něj najedete kurzorem, zmáčknete pravé tlačítko na myši a v zobrazené nabídce dáte uložit.

Sestava pro Daňové přiznání právnických osob - dppo18.ddt
Formulář pro Daňové přiznání právnických osob - iddppo17.dds
Sestava pro Daňové přiznání fyzických osob - dapb15.ddt
15.1.2009 | Jak uložit dokumenty do formátu PDF a tyto případně odeslat mailem.

V poslední době se množí dotazy na to, jak lze uložit dokumenty ve WinDUO do formátu PDF (Adobe Acrobat) a tyto případně odeslat mailem. Nejjednodušší řešení je nainstalovat do Vašich Windows virtuální PDF tiskárnu, která toto umožní.

Doporučujeme program PDFCreator. Tento program je k dispozici zdarma i pro komerční použití a po nainstalování jej můžete provozovat i v plně českém prostředí. Bližší informace a popis produktu najdete na domovských stránkách projektu www.pdfforge.org (pouze anglicky).

Po nainstalování PDFCreatoru Vám v systému přibude další tiskárna a pokud vytisknete cokoliv na tuto tiskárnu, můžete výstup uložit do formátu PDF (popřípadě jednoho z mnoha bitmapových formátů), popřípadě vytvářený soubor i ihned odeslat mailem.
14.10.2008 | Korekce přílohy k závěrce příspěvkových organizací

Upravenou přílohu je možné stáhnout zde. Klikněte na přílohu pravým tlačítkem a dejte Uložit cíl jako (Uložit odkaz jako) a uložte soubor do adresáře, kde máte instalován program WinDUO. Sestava tam již bude existovat, takže na dotaz zda chcete přepsat stávající dejte ano.

Příloha
2.9.2008 | Nová verze WinDUO 1.65 G

Ve verzi WinDUO 1.65 G je upraveno zaokrouhlení ve fakturách vydaných (pohledávkách), výdeji ze skladu a pokladně. Nastavení zaokrouhlení provedete v Nastavení > Faktury a identifikační údaje > Ostatní. Je to úprava platná od 01.9.2008 v návaznosti na zrušení 0,50 mincí.

Průvodní dopis k verzi 1.65 G
2.4.2008 | Rozvaha OSS, ÚSC a příspěvkových organizací

Od verze 1.65B je možné využít novou sestavu rozvahy upravenou o vyhlášku č.353/2007 ze dne 17.12.2007.
25.2.2008 | Služba pro uživatele WinDUO a WinDUO Gratis

V letošním roce, zejména v době závěrkových prací jste měli dotazy nejen týkající se obsluhy programu WinDUO, ale také řada z Vás projevila zájem o poradenskou službu v oblasti účetní a daňové problematiky. Rozhodli jsme se proto, že Vám nabídneme novou službu - rady a návody, jak zaúčtovat účetní případy do programu WinDUO, se kterými se setkáváte při běžném účtování nebo při účetních závěrkách. Pomůžeme Vám také při řešení Vašich účetních problémů, zejména pak komplikovanějších případů v oblasti účetnictví a daní. Věříme, že Vám touto novou službou přineseme návody a nové poznatky a hlavně usnadníme a urychlíme Vaši práci.

Tato služba Vám bude fakturována formou ročního předplacení ekonomického poradenství ve výši 3.000,- Kč + DPH.

Objednávku této služby můžete provést telefonicky na tel. číslech 596 248 585, 596 248 545, mobil 604 402 699 nebo zaslat mailem.

Nezapomeňte uvést IČO, DIČ, název firmy, jméno a přesnou adresu vč. PSČ, telefonního čísla a mail.

WinDUO TEAM
11.1.2008 | Nabídka

V měsíci lednu jsme partnery ASPI, a. s., Wolters Kluwer na portále "Účetní svět", kde probíhá vědomostní soutěž, do které se můžete zapojit i Vy. Stačí odpovědět na polovinu otázek správně a získáte šanci vyhrát jednu ze 3 cen, které jsme pro vítěze připravili v celkové hodnotě 26 000 Kč. Podrobné informace a vstup do hry hledejte na www.ucetnisvet.cz. A pro uživatele WinDUO GRATIS máme akční nabídku - při koupi jakékoliv ostré verze programu WinDUO (viz ceník na www.winduo.cz) do konce ledna 2008 obdržíte od nás slevu 20 %. Využijte možnost získat program za zvýhodněnou cenu !!!

WinDUO TEAM
11.1.2008 | Účtování 5 % DPH v roce 2008

Zálohy z roku 2007 proúčtované po změně sazby DPH v roce 2008

Zaplacené zálohy z roku 2007 a vyúčtování v roce 2008 v souvislosti se změnou snížené sazby DPH

UPOZORNĚNÍ: V souladu s výkladem MF Vám předkládáme praktický návod jak tuto problematiku řešit, aby odpovídala aktuální legislativě.

Dle § 21 odst.1 zákona o DPH je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Tzn., že v případě, kdy plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění (např. dodání zboží, poskytnutí služby), přijme od osoby, pro kterou zdanitelné plnění uskutečňuje, platbu předem (před uskutečněním zdanitelného plnění), musí z této přijaté platby přiznat daň. Tato daň se vždy uplatňuje ve výši sazby daně odpovídající sazbě platné ke dni povinnosti přiznat daň, to znamená ke dni přijetí platby. Při konečném vyúčtování zálohy a tedy k datu uskutečnění zdanitelného plnění je pak plátce povinen přiznat daň pouze z rozdílu mezi celkovým základem daně a základem daně z přijaté platby (zálohy), nikoliv z celé sjednané částky, a to daň ve výši odpovídající sazbě daně platné k tomuto dni - viz. § 37 odst.3 zák. o DPH.

Příklad:

Plátce přijme v období do 31.12.2007 platbu (10.500 Kč=10.000 základ daně +500,-Kč DPH) na stavební práce a uplatní z této přijaté platby sníženou sazbu daně 5%. Jestliže bude plátce v roce 2008 účtovat provedení stavebních prací (celkem 15.000 Kč základ daně bez DPH), uplatní DPH ze základu daně, který se stanoví jako rozdíl celkové částky základu daně a základů daně z přijatých plateb (15.000 – 10.000 = 5.000 Kč ), u nichž již vznikla povinnost přiznat daň. Přizná tedy daň ve výši 9 % z 5.000,- Kč tj. 450,- Kč.

Praktický příklad v programu WinDUO 1.64 A a novějších verzí

Plátce DPH provádí stavební práce, pro které platí snížená sazba daně. S odběratelem je sjednána celková částka za tyto služby 50.000 Kč bez DPH. Plátce přijme zálohy celkem ve výši 21.000 Kč (20.000,- Kč základ daně + 1.000,- Kč 5 % DPH) do data 31.12.2007, kdy platí snížená sazba daně 5%. Z těchto přijatých plateb přizná daň odpovídající sazbě 5 %, tedy 1.000,- Kč. K 1.1.2008 dojde ke změně sazby daně z 5 % na 9 % a ke dni 14.1. tohoto roku se uskuteční zdanitelné plnění. Daň ve výši nově platné sazby daně 9 % se uplatní z rozdílu celkového základu daně, tj. sjednané částky za služby a z částky odpovídající základům daně z přijatých záloh, tzn. 50.000 - 20.000 = 30.000,- Kč. V konečné faktuře vystavené v r. 2008 bude zbývat k úhradě základ daně 30.000,- Kč + DPH ve výši 9 %, tj. 2.700,- Kč, což je celkem 32.700,- Kč.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke kombinaci dvou sazeb, nelze ve verzi programu WinDUO 1.64 A provést odečet daňové zálohy v sazbě 5% a předpis doplatku v sazbě 9% pomocí jednoho dokladu.

Návod, jak postupovat:

1. Vystavení konečné faktury k zaplacené záloze. Před pořízením položky musíme potvrdit použití sazby DPH k zadanému datu. V našem případě vyplníme datum z roku 2007, např. 31.12.2007. Dále pořídíme položku dokladu, která bude obsahovat sazbu platnou k námi zadanému datu(5%).

2. Doklad zadáme do Pohledávek. Upozornění: Program nás může upozornit varováním, že výše DPH neodpovídá ceně bez daně. Hlášení však souvisí pouze s očekávanou výší DPH, která odpovídá 9%ní sazbě. V tuto chvíli je však náš postup v souladu s legislativou, a tak budeme v práci pokračovat i s nesrovnalostmi.

3. Zálohu ( Fakturu) v Pohledávkách rozúčtujeme, ta se nám uloží do účetního deníku.

Poznámka: Po provedení zúčtování bude tato první část účtování celkového plnění vyrovnaná a z účtu záloh bude vyveden zůstatek zaplacené zálohy.

4. Vystavíme konečný doklad (Fakturu) na zbývající část k úhradě. Tento doklad vystavte standardním způsobem se sazbou platnou pro rok 2008 (9 %). Do textu pod položkami v hlavičce nebo přímo do položek můžeme odběrateli doplnit informaci, že částka je ponížena o zaplacenou zálohu.

RADA: Abychom pro vyúčtování doplatku nemuseli použít jiné pořadové číslo dokladové řady, můžeme použít označení vyúčtování zaplacené zálohy a doplnit jej třeba písmenem „a“ (FV 2008001a).

5. Fakturu přeneseme do Pohledávek a zaúčtujeme. Případný přijatý doplatek provedeme již standardním způsobem.

WinDUO TEAM
11.12.2007 | NOVÁ VERZE WinDUO 1.64 A !

Stáhněte si novou verzi WinDUO 1.64 A ,


Změna sazby DPH 9 % je zde již upravena .
Možnost zadání nové sazby je vázaná na datum zdanitelného plnění.

Hlavní novinkou " LINUX server " je práce v síti v módu klient/server pod nativním Linuxovým daemonem, který jsme vyvinuli a který Vám umožní lepší a rychlejší práci v síti, včetně možnosti práce po internetu bez prostřednictví drahého terminálového serveru a hlavně spolehlivější a bezpečnější práci v síti. Pokud máte pobočky v rámci české republiky a jednu " hlavní kancelář ", již nebudete muset řešit předávání dat, ale pomocí tohoto připojení se budou Vaše data shromažďovat ve Vašem hlavním počítači a budou v bezpečí. Tento daemon je k dispozici stávajícím uživatelům síťových verzí zdarma.
V této verzi jsou pro Vás i další novinky: nové sestavy - v účetním deníku sestava kontroly nákladů a výnosů, zobrazení skutečné marže na dokladu (pohledávky), statistika závazků a pohledávek, export dokladů do Excelu.

WinDUO TEAM
2.10.2007 | Nabídka

V období od 1.10. - 31.12. 2007 bude při koupi programu WinDUO poskytnuta sleva 10 % na školení k obsluze tohoto programu v sídle firmy Čapek Software, Chittussiho 13, Ostrava


WinDUO TEAM
31.7.2007 | Zavádění a certifikace systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v praxi

Dne 26.09.2007 v 10, 00 hod, se koná v naší učebně na Chittusiho 13, Ostrava seminář

Zavádění a certifikace systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v praxi

V průběhu semináře se mohou účastníci seznámit s obsahem systému jakosti, všemi možnostmi a podmínkami zavádění a certifikace. To vše srozumitelně a přehledně s využitím názorných přikladů a praktických zkušeností. Seminář povede poradenská firma, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti: systému managementu jakosti dle mezinárodní normy EN ISO 9001:2000; systému environmentalního managementu dle mezinárodní normy EN ISO 14001:2004; systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999.

Zároveň budete seznámeni o možnostech a podmínkách získání finanční podpory ze zdrojů EU ve výši až 50 % vynaložených nákladů na odborné poradenské služby externích konzultantů spojené s certifikací ISO.

WinDUO TEAM
3.4.2007 | WinDUO Benefit od 1.4.2007 pro více organizací

Od 1. 11. 2006 nabízíme WinDUO Benefit, které je dostupné určitým typům neziskových organizací za 1,- korunu českou. Za tuto krátkou dobu získalo WinDUO Benefit značnou oblibu. Nyní rozšiřujeme okruh neziskových organizací, pro které je WinDUO Benefit určeno o další dva typy a to:

 • obecně prospěšné společnosti (zřizované dle zákona č. 248/1995 Sb.)
 • církevní organizace (zřizované Ministerstvem kultury dle zákona č. 3/2002 Sb.)

tímto se přidávají ke stávajícím typům organizací:

 • zřizovaných dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů
 • zřizovaných dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech
9.3.2007 | VYLOSOVÁNÍ ANKETY

K 28.02.2007 byla ukončena anketa, kterou jsme vyhlásili v prosinci 2006. Anketu vyplnilo 35 uživatelů a z nich jsme vylosovali tyto 3 uživatele programu WinDUO, kteří od nás obdrží věcné ceny

1.cena USB Flash Drive Titanium 2.0 GB - výherce paní Anna Homolová

2.cena USB Flash Drive 512 MB - výherce pan Vassili Krioukov

3.cena sada tužek WinDUO - výherce pan Ing. Vilem Smolka

Výhercům blahopřejeme WinDUO TEAM
16.1.2007 | Vedení účetnictví a daňové evidence!

Nabízíme Vám vedení účetnictví a daňové evidence pro rok 2007. Zpracujeme Vám i účetní rok 2006 - daňového přiznání, roční závěrky, přehledy pro OSSZ a pojišťovnu, silniční daň . S využitím našeho software Vám zajistíme spolehlivé a včasné účetní a ekonomické informace a odevzdání na Finanční úřad v termínu.
24.10.2006 | Jedinečná nabídka pro NEZISKOVÉ organizace!

Od 1. 11. 2006 nabízíme pro občanská sdružení, nadace a nadační fondy licenci k programu WinDUO za 1,- korunu českou!!! Nové WinDUO - BENEFIT je časově a dokladově NEOMEZENÁ plná verze programu pro vedení účetnictví, evidenci majetku, zásob! Není určena pro práci více uživatelů současně v počítačové síti.

Program umožňuje veškeré operace spojené s nutností vést účetnictví, od zadávání dokladů, tisků potřebných sestav, je zde předchystána vzorová účtová osnova, možnost členění výstupů dle různých zdrojů financování, tisk účetních výkazů, přiznání k dani z příjmů ad.

Podmínkou získání této licence je založení a fungování organizace na základě těchto norem:

- zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů

- zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech

Po zaplacení od nás obdržíte daňový doklad a licenční podmínky, jedno vyhotovení nám zašlete podepsané zpět. Pak si stáhněte program v sekci Ke stažení - Ostrá i Gratis - WinDUO CD. Při instalaci zadejte IČ účtované organizace, licenční číslo a instalační klíč a můžete začít pracovat!

Veškeré upgrade jsou k dispozici ke stažení zdarma aktualizací přímo z programu nebo v sekci Ke stažení - Nová verze. K této licenci si můžete dokoupit roční telefonickou poradenskou službu za 500,- kč/bez DPH. Podpora e-mailem a na fóru na www stránkách je zdarma. Toto není akční nabídka, ale nová verze programu, která je od 1.11.2006 k dispozici a její užívání nebude v budoucnu nijak zpoplatněno.
18.9.2006 | Pozor !!! Změna čísla bankovního účtu

Dne 18.9.2006 došlo ke zřízení nového bankovního účtu číslo 2700008635/2010. Prosíme klienty, aby při platbách naší firmě používali tento nový účet, přestože starý bankovní účet u Komerční banky zůstává i nadále v platnosti. A co nás vedlo ke zřízení nového bankovního účtu ? Nepřiměřené bankovní poplatky, kdy většina tuzemských bank jenom přemýšlí, jaký další nesmyslný poplatek pro klienty by se dal vymyslet. Takže ušetřené nemalé bankovní poplatky můžeme použít lépe, ve prospěch vás, našich klientů.
8.12.2005 | WinDUO GRATIS

Shareware verzi programu WinDUO můžete používat nejen k odzkoušení, ale pro malé firmy je zcela zdarma. Je omezena na 1500 zápisů do účetního deníku, 300 pohledávek a 150 skladových karet v každém roce. Při nastavení daňové evidence jsou tyto počty poloviční. Dokud tyto počty nepřekročíte, nejste nijak omezeni. To znamená, že pro malé firmy je program použitelný stále, bez omezení. Pokud tyto počty překročíte, máte na odzkoušení 183 dní od zadání prvního dokladu. Tuto verzi si můžete stáhnout přímo z této www stránky (downloady). Přechod na kteroukoliv jinou verzi z WinDUO GRATIS je plynulý a bezproblémový, samozřejmě bez ztráty dat, které jste do WinDUO GRATIS zadali.

(c) 2005-2020 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution