Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

FAQ - nejčastější dotazy


Nainstalovali jsme síťovou verzi (podle návodu), ale program nelze spustit a hlásí: 'Nebyl nalezen soubor DUO.RGF' Co s tím ?
Pravděpodobně se pokoušíte winduo spustit přímo na síti (např. \\SERVER\C\WINDUO\DUO.EXE). Tímto způsobem WinDUO opravdu spustit nejde (nahlásí, že nelze otevřít DUO.RGF). Správný postup je ten, že si disk (či adresář) kde je WinDUO nainstalováno připojíte jako síťovou jednotku (to je přistupovat na ni prostřednictvím písmene logické jednotky, např. W:). Toto provedete takto: Dvojklik na ikonu Okolní počítače / Dvojklik na název serveru / Klik pravým tlačítkem na myši na název sdíleného disku / Z menu vybrat: Připojit síťovou jednotku / Zvolit písmeno pro disk (např.: W:) / Zaškrtnout fajfku: Znovu připojit při přihlášení / Potvrdit: OK. Ikonu WinDUO pak musíte nadefinovat např. takto: W:\WinDUO\DUO.EXE.

Sestava Dodací list s cenami ve faktuře tiskne dodací list bez cen a naopak.
Opravu lze provést tak, že ve Faktuře pomocí Speciální funkce Správa sestav DDT tyto sestavy odinstalujete, potvrdíte OK a pak opět stejným způsobem sestavy doinstalujete zpět.

Jak uložit dokumenty do formátu PDF a tyto případně odeslat mailem ?
Nejjednodušší řešení je nainstalovat do Vašich Windows virtuální PDF tiskárnu, která toto umožní.

Doporučujeme program PDFCreator. Tento program je k dispozici zdarma i pro komerční použití a po nainstalování jej můžete provozovat i v plně českém prostředí. Bližší informace a popis produktu najdete na domovských stránkách projektu www.pdfforge.org (pouze anglicky).

Po nainstalování PDFCreatoru Vám v systému přibude další tiskárna a pokud vytisknete cokoliv na tuto tiskárnu, můžete výstup uložit do formátu PDF (popřípadě jednoho z mnoha bitmapových formátů), popřípadě vytvářený soubor i ihned odeslat mailem.

Při tisku se objeví hlášení:
"Error: Pure Virtual Function Call"
Příčina je v chybné komunikaci mezi tiskárnou a počítačem. Podle informací, zjištěných z internetu, by měl pomoct update souboru mfc42.dll, který je k dispozici např. na adrese:
ftp://ftp.hp.com/pub/printers/software/mfc42.exe

Další informace jsou např. na:
http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpd06455.html
WinDUO od verze 1.50.E obsahuje funkci, která se snaží tuto chybu obejít. V Nastavení + Ostatní nastavení + Otevírání a zavírání souborů odfajfkujte volbu Uzavírat soubory před tiskem.

Při výpočtu některých sestav, napsaných ve skriptovacím jazyku DDT, se objeví toto hlášení:
Neodpovídá délka věty definovaná RecLen (3748) se skutečnou délkou věty (3894) provázaného souboru.
Řešení:
Stáhněte si, prosím, soubor STRUCT.DEF (cca 41.3 KB) (stažení provedete kliknutím pravým tlačítkem na myši na název souboru, volbou "Uložit cíl jako ...", dále je nutné v roletce typ souboru určit "všechny soubory" a ne "textový soubor", protože pak by byl soubor uložen jako STRUCT.DEF.TXT a musel by se ručně přejmenovat. Tento popis platí pro Internet Explorer) a nahraďte staženým souborem soubor stejného jména v nainstalovaném WinDUO (uložením souboru na začátku stahování do adresáře WinDUO).
Soubor lze stáhnout i z FTP serveru ftp://ftp.winduo.cz/opravy/1.48A/struct.def .

Pokud se Vám toto hlášení neobjeví, přestože máte verzi 1.48 A, soubor nestahujte, jelikož toto hlášení se týka relativně malého počtu uživatelů verze 1.48 A. Pokud vlastníte jinou verzi WinDUO, soubor v žádném případě nestahujte !!!
Soubor lze zaslat i e-mailem = zašlete prázdný e-mailu na adresu oprava48a@winduo.cz a obratem Vám přijde na adresu, z níž jste e-mail odeslali, opravný mail, ve kterém je návod k použití a v příloze je obsahuje onen soubor STRUCT.DEF.

Při výpočtu výkazu zisku a ztrát se do sloupce s hodnotami loňského roku nedoplnily žádné údaje ...

Při výpočtu výkazu zisku a ztrát se objeví hlášení o tom, že nebyla nalezena adresní značka ...
Pravděpodobně jste v loňském roce nepoužívali program WinDUO. Program tyto hodnoty nezná. Do rozvahy je umí dosadit z počátečních stavů, ale do VZaZ nikoliv.
Pokud jste WinDUO používali, vypočtěte znovu sestavy Roční výkazy v Roční závěrce za minulý rok. Z těchto sestav se totiž údaje přebírají. Je možné, že tyto sestavy ve Vašem počítači nejsou, neboť jste používali jiný počítač, přeinstalovávali jste WinDUO do sítě, instalovali nový harddisk apod.

Při výpočtu výkazu zisku a ztrát se objeví hlášení o tom, že nelze zaokrouhlit.
Před výpočtem výkazu jste doptání, zda chcete zaokrouhlování optimalizovat. Znamená to, že se program pokusí o to, aby zaokrouhlená hodnota některých součtových řádků byla rovna součtu zaokrouhlených řádků. V praxi to znamená, že např. údaj HV se zaokrouhlením nezmění. K tomu je ve WinDUO zabudován velice složitý algoritmus, který zajistí, že některé dílčí řádky budou zaokrouhleny "proti matematické přirozanosti". Tento algoritmus je tak složitý, že může dojít k situaci, kdy optimalizovat nelze. V takovém případě jste o této skutečnosti informováni. Vyzkoušejte zaokrouhlení bez optimalizace, případně vypočtěte a vytiskněte výkazy nanečisto a zaokrouhlete je ručně.

Při výpočtu výkazu Přehledu o Cash Flow dojde k hlášení:
Chybné číslo řádku výkazu ... pro řádek ... formuláře ...
Důvod je podrobně popsán v nápovědě WinDUO v kapitole o přehledu Cash Flow. Pokud bez Vašeho zásahu do definice výkazů program vypočte Cash Flow, je to náhoda (a hodně velká).

Po havárii disku (nebo po vypnutí elektrického proudu) dochází k hlášení o chybě:
Při práci se souborem ... došlo k chybě číslo ...
Těchto chyb může nastat celá řada. Ty nejčastější nebo nejporavděpodobnější jsou podrobně popsány v nápovědě WinDUO v kapitole Chyby. Postupujte podle tohoto návodu.
Všimněte si, že pokud se Vám z výše uvedených důvodů nepodaří rozjet WinDUO, lze samostatně rozjet program Nápověda a Opravář dat.

Proč byl pro LOGO zvolen WMF formát a ne jiný, např. GIF nebo BMP, které jsou běžnější?

Proč WMF-logo, které jsme si vytvořili, nelze ve WinDUO zobrazit?
V principu existují dva typy grafických formátů, vektorové a bitmapové. Zjednodušený popis rozdílů:
- bitmapové formáty popisují obrázek bod po bodu. Výsledný soubor je tedy dosti velký. Chcete-li takový obrázek zvětšit (nebo zmenšit), je hodnota nových (nebo chybějících) bodů aproximována. Vysledkem tedy např. je, že změnou rozměru kolečka dostanete kostrbatý útvar, zdánlivě připadající kolečko.
- vektorové formáty popisují obrázek pomocí matematických rovnic. Např. kolečko je dáno souřadnicemi středu, poloměrem, rovnicí pro výpočet kružnice, tloušťkou obvodové čáry... Při změně rozměru obrázku jsou do rovnice dosazeny jiné hodnoty středu a poloměru, výsledkem je stále kružnice. Další výhodou je menší velikost výsledného souboru. Z těchto důvodů jsme zvolili vektorový formát WMF = WindowsMetaFile. Pokud si tedy necháváte zpracovat logo grafikem, vyžádejte si od něj nejen bitmapovou verzi, ale i vektorovou. Většinou totiž vyrobí grafik logo ve vektorovém formátu a další převody, např. pro potřeby internetu, převede do bitmapového formátu. Bohužel, i přes svůj hrdý název WindowsMetaFile neexistuje jednoznačná definice tohoto formátu, proto může nastat situace, že některé WMF soubory nelze ve WinDUO zobrazit. V takovém případě nám logo zašlete, pokusíme se jej upravit tak, aby bylo použitelné. Zašlete-li nám ovšem bitmapový soubor (poznáte podle přípony GIF, BMP, TIFF, JPG a další), můžeme soubor mechanicky zkonvertovat do WMF. Protože však vycházíme z Vašich bitmapových podkladů, při převodu do WMF dojde k matematickému popisu jednotlivých bodů. Výsledkem je tedy obrovský soubor, který je sice ve WinDUO použitelný, ale se všemi nevýhodami bitmapového formátu. Další možností je vytvoření celého LOGO znovu, k tomu je však vhodnější najmout profesionálního grafika, vyjde Vás to levněji.
Jakmile bude trochu volněji, pokusíme se přijít na kloub tomu, proč některé WMF soubory jsou použitelné a jiné ne. Nejlepší zkušenosti máme s WMF soubory z programu Corel 3.

Nemám v PC nainstalovánu tiskárnu, jak si mohu prohlédnout sestavy?
Pro prohlížení sestav využívá WinDUO program, který se stará o řízení tiskárny, tzv. driver. Bez něj prohlížet programy nelze. Do počítače lze doinstalovat tiskárnu i be toho, že byste ji opravdu vlastnili.
Start + Nastavení + Tiskárny + Přidat novou tiskárnu ...
Další možností je využít ve WinDUO před prohlížením sestav tlačítka Export, čímž vznikne textový soubor, který lze prohlížet různými nástroji, např. programem Notepad = Poznámkový blok nebo Word a dalšími.

Při startu WinDUO hlásí zprávu:
Příliš málo files v CONFIG.SYS
Tato problematika je podrobně popsána v nápovědě k WinDUO, v kapitole Chyby.
Pro Windows Millennium je vhodné, abyste se také podívali na vyjádření Microsoftu:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q274/5/94.ASP .

Jak převést data do nového roku?
Pohledávky, závazky, sklad, majetky, pokladna a banka - ve WinDUO v Ostatní naleznete funkci Roční převody dat
Účetní počáteční stavy - je součást roční závěrky.

Další popis je uveden v nápovědě, učebnici i příručce (mimo jiné je tam i sdělení = upozornění, že tyto akce lze provádět znovu a znovu a znovu...)

Při výpočtu DPPO vzor 12 za rok 2002 program hlásí:
Neznámý příkaz:
F
na řádku ...
Tato chyba je pouze ve verzi 1.52.A a 1.52.B. Tyto verze WinDUO obsahují přiznání k DPPO podle neoficiálních podkladů, která byly k dispozici v prosinci 2002. Ve verzi 1.52.C a mladší včetně 1.53.A je již zahrnuta verze z ledna 2003. Nejrozumnějším postupem je tedy přeinstalovat si novou verzi WinDUO z internetu nebo vyčkat na CD, které je rozesíláno všem uživatelům verze 1.52 v průběhu února a března 2003.
Další možností je vyhledat soubor DPPO.DDT, otevřít jej jakýmkoliv textovým editorem, např. programem NOTEPAD nebo Poznámkový blok a řádek:
F(Val(IniRok)=2000)
změnit na:
IF(Val(IniRok)=2000)
(doplnit na začátek řádku ztracené písmenko I)

Jak upravit přiznání DPPO podle Sdělení čj. 543/2 237/2003 Finančního zpravodaje 1-1/2003?
Tištěné vydání daňového přiznání neobsahuje úpravy, citované v tomto Sdělení. Z pohledu formuláře se jedná pouze o změny v textech, algoritmus výpočtu přiznání zůstává stejný. Do programu WinDUO jsou tyto úpravy provedeny od verze 1.53.B. Úpravu si můžete stáhnout i z adresy ftp.winduo.cz ze složky Opravy

Proč mi program při výpočtu závěrky hlásí Chybné číslo řádku u účtu...?
S největší pravděpodobností jste zadávali účetní rozvrh ve staré verzi programu WinDUO. Formuláře Rozvaha a VZaZ se víceméně pravidelně prakticky každý rok mění. Program WinDUO v sobě obsahuje algoritmus, který umí přiřadit většinu účtů do řádků výkazu.
Máte-li pochybnosti o správnosti programu WinDUO, vytiskněte si z programu WinDUO (v účtovém rozvrhu pod tlačítkem Tisky a výpočty) sestavy Opis výkazů. Obdržíte popis, jak WinDUO pracuje a zkonfrontujte to se svými podklady. Přesvěčte se také, zda vaše podklady jsou správné. Existují zastaralé a tudíž matoucí publikace, např.:
- Sagit ÚZ č. 307 bylo nahrazeno číslem 320 (platí pro rok 2002. V lednu 2003 je již platné číslo 357)
- publikace od autora Ing. Ryneše Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2002 (zastaralo, Opatření Čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001 zde není promítnuto)

Sledujte aktuálnost Vašich podkladů.

Jak změnit sazbu DPH z 22% na 19% ?
Ve verzi 1.56 nebude nutno sazby měnit ručně, neboť tato verze vzniká v době, kdy je zákon o DPH odhlasován. Naší snahou je zveřejnit tuto verzi již před 1.5.2004.
Pokud máte verzi 1.55 a potřebujete nastavit 19% sazbu:
- stáhněte si z internetu verzi 1.55.F a podle návodu, který je uveden v nápovědě v kapitole o DPH si nastavte, že od 1.5.2004 chcete používat sazby 5% a 19%.
Tato možnost je zde již od začátku existence WinDUO od roku 1995, takže to najdete i v nápovědě ke starším verzím WinDUO. Protože se však sazba 22% ustálila a i přes sliby politiků se neměnila, nebyla tato funkce ve starších verzích WinDUO zcela odladěna ve spolupráci se skladem. Instalace na verzi 1.55.F je tedy vhodná.

Po nainstalování verze 1.56 mám prázdný číselník daňového rozkontu (DPH případy) ?
Pravděpodobně máte data umístěna jinde nežli samotný program WinDUO. Cesta k datům i cesta k programu WinDUO je uvedena ve WinDUO v nabídce Program + Informace o programu.

Ve složce Domovský adresář vyhledejte CISDAN04.DAT a zkopírujte jej do složky, ve které jste si umístili data.

Standardní nastavení programu WinDUO je takové, že tyto složky jsou shodné. Nový číselník se tedy po nainstalování umístí do této složky a problém nevzniká. Jestliže jste si ale data umístili jinam, je nutno ručně k nim přikopírovat i tento nový datový soubor.

Jak stáhnout aktualizaci z internetu, když počítač s WinDUO na internet není napojen. Přístup k internetu máme z jiného PC?
Pokud máte internet v jiném počítači, nežli WinDUO, existují tyto možnosti:
- do počítače, ve kterém je internet, nainstalujte program WinDUO z CD
- rozjeďte jej a spusťte funkci "Aktualizace programu"
- po stažení aktualizačních souborů vyhledejte ve služce s WinDUO další, novou složku se jménem UPDATE
- tato složka obsahuje instalační sadu pro Vaši verzi, tuto složku si tedy vypalte na CD, máte z toho instalační CD nebo si obsah této složky pomocí disket, USB paměti apod. přeneste do počítače, ve kterém máte WinDUO i s daty a spusťte instalaci (je to program SETUP.EXE)

Další možnost:
- v počítači, ve kterém máte internet, navštivte naše stránky http://www.winduo.cz/download.php a zde najdete odkaz na stažení instalačního CD i s návodem. Dojde ke stažení asi 22MB souboru, který po uložení do počítače spustíte. Tento soubor "se rozpadne" = založí si složku WINDUO.CD ve které je opět instalační CD. Opět stačí tyto soubory přenést do druhého počítače (vypalovačka CD, diskety...)
Nevýhodou tohoto druhého způsobu je to, že stahujete komplatně celé instalační CD, které obsahuje více souborů, nežli je pro Vás nutné (přes 20MB) zatímco první způsob stahuje jen to, co je pro Vás nutné (většinou kolem 10MB, záleží na verzi WinDUO)

Jak vystavit dobropis s 22% sazbou v dob? po 1.5.2004?
- vystavení daňových dobropisů v období po 1.5.2004 s 22% lze tímto způsobem:
- v Nastavení si zvolte Netisknout datum DPH do dobropisů. Odpovídá to zákonu o DPH (s výjimkou §42 odst.3, ale na tento paragraf zase nebudete dělat dobropis s odlišnou sazbou DPH)
- vystavte běžným způsobem dobropis (pohledávky + Nový + vyplnění údajů + Faktura + volba Dobropis...), ale datum DPH zvolte před 1.5.2004 (aby program věděl, že má použít 22% sazbu). Datum DPH se do dobropisu netiskne, takže Váš obchodní partner nebude nervózní, že tam má nějaké podivné datum
- jakmile budete tento dobropis zaúčtovávat (=rozkont) a použijete vhodné makro, program sám vypočte rozkont s 22% sazbou (informaci o sazbě bere z data DPH) i přesto, že datum dobropisu bude po 1.5.2004
- abyste zajistili, že výpočet vstoupí do daňového přiznání za období po 1.5.2004, je nutno ve všech řádcích v rozkontu postupně kliknout na tlačítko Detail a zde opravit datum dobropisu tak, aby odpovídalo období, za které budete dělat DPH přiznání s tímto dobropisem (po 1.5.2004)

Další možností je použít jiné pomůcky (tisk dokladů jiným softwarem, psacím strojem...). Při zaúčtování takových dokladů pak problém není, WinDUO umožní zadat jakoukoliv hodnotu do základu a do daně, takže výpočty, součty... budou v pořádku. Nelze ovšem na daňový doklad vytisknout údaj 22%, je-li datum uskutečnění zdanitelného plnění po 1.5.2004

Do výpočtu ročních výkazů nevstupuje doklad = záznam o zaúčtování dan?. Tento záznam je zadán do počítače v období 13/03.
Tento doklad byl pravděpodobně zadán již dříve v některé starší verzi WinDUO. Opravte období u tohoto dokladu, zadejte 99/03.
Ke změně technologie došlo v souvislosti s doplněním WinDUO o možnost účtovat ve fiskálním roce, který je delší nežli 12 měsíců.

Při pokusu o výpočet souhrnného hlášení k DPH podle § 102 ZDPH se objeví následující chybové hlášení: "WNS soubor není otevřen (?ádek ?.0)..." Co s tím ?
Kliknutím na ftp://winduo.cz se dostanete do FTP části, která obsahuje různé opravy. Vyhledejte složku Souhrnné hlášení k DPH, otevřete jí a stáhněte si opravený soubor SOUHHL01.DDT. Uložte jej do složky s WinDUO, přepište tím stejnojmenný soubor.

Při pokusu o aktualizaci nebo instalaci programu z internetu, po předchozí nedostahované aktualizaci/instalaci mi program hlásí "Runtime Error 103 at 0002:2D50".
Stáhněte si z ftp://ftp.winduo.cz/opravy/aktualizace/wdupdate.dll a nahraďte staženou knihovnou stávající knihovnu ve slože, kde máte nainstalované WinDUO. Druhou možností je spustit instalátor z http://www.winduo.cz/wdsetup.exe a program aktualizovat za pomocí něho.

Náš daňový poradce nás poučil, že jsme k platbě zálohy povinni vystavit daňový doklad. Ve WinDUO v pohledávkách ale máte Zálohový doklad, který má na sobě uveden text Toto není daňový doklad.
Vysvětlení je prosté - špatně jste hledali, místo Dokladu o přijetí platby jste našli Zálohový doklad.

Nepleťte si Doklad o přijetí platby se Zálohovým dokladem. Doklad o přijetí platby je možno vystavit:
- z pokladní knihy
- z knihy bankovních operací
- z knihy účetních událostí
- z knihy pohledávek (typ dokladu = doklad o přijetí platby)

Vždy se ale vystavuje až po přijetí platby!
Zálohový doklad slouží k tomu, abyste zákazníkovi sdělili, kolik má zaplatit. Vystavuje se tedy před přijetím platby. WinDUO obsahuje:
- zálohový doklad, který obsahuje informace o tom, kolik je základ daně a kolik je daň. Z praktických důvodů, abyste mohli při vystavování dokladu o přijetí platby vypočítat DPH přesně podle §37a zákona o DPH. Tento doklad neobsahuje datum uskutečnění zdanitelného plnění ani datum uskutečnění platby, neboť v okamžiku jeho vystavení ještě není jasné, zda zákazník vůbec něco zaplatí, kolik zaplatí, zda vůbec dojde k uskutečnění zdanitelného plnění... Zkrátka je to stále pouze zálohovka, ze které se daň neodvádí.
- zálohový list - jde také pouze o zálohovku, která je jednodušší nežli Zálohový doklad. Neobsahuje údaje o DPH. Jestliže Vám někdo uhradí zálohu na základě tohoto dokladu, měli byste pak v následném dokladu o přijaté platbě vyčíslit DPH podle §37b) - tento výpočet je však nepřesný, neboť používá koeficient, zaokrouhlený na 4 desetinná místa.

V pohledávkách naleznete tyto typy dokladů:
- obyčejný (daňový) doklad (do ČR)
- doklad (daňový) do EU
- doklad do zahraničí (mimo EU)
- doklad (daňový) o přijetí platby
- zálohový doklad
- zálohový list

Instalace WinDUO ve Windows XP nejede, dojde k hlášení: C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT - systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows.
Příčina není ve WinDUO, ale přesně podle hlášení - je poškozen nebo zrušen soubor AUTOEXEC.NT O jeho poškození se postaral nekterý z virů, který se Vám dostal do počítače. - obnovte tento soubor (např. jej zkopírujte z jiného počítače s Windows XP) - proveďte antivirovou kontrolu aktualizovaným antivirovým softwarem - antivirový software pravidelně aktualizujte - provádějte aktualizaci operačního systému Windows (Start + Windows Update) - zajistěte si přístup na internet přes FireWall

Po aktualizaci operačního systému Windows 98, 98SE a Windows ME souborem KB891711 Update WinDUO havaruje - modrá obrazovka s chybovým hlášením
Příčina je v této aktualizaci Windows. Náprava:
- aktualizujte WinDUO (verze 1.58.H a mladší)
nebo
- odinstalujte aktualizaci Windows přes Ovládací panely / Přidat nebo odebrat programy - odebrat program \"Windows 98 KB891711 Update\"

Viz též:
http://www.zive.cz/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=122692

Nejde spustit WinDUO, Windows hlásí "Prostředí 16-bitového systému WINDOWS C:\WINDOWS\SYSTEM32\Autoexec.nt Systémový soubor nelze použit v aplikací systému MS DOS a Microsoft Windows. Vybraním príkazu ZAVŘÍT ukončíte aplikaci. "
Jeden poměrně rozšířený worm napadá tento systémový soubor a antivirový program ho pak při léčbě odstraní. Postačí tento soubor zkopírovat z jiného počítače se stejným systémem a přehrát ho do složky system32 Windows. Obdobnou příčinu a nápravu má absence souboru Config.nt. Stáhnout si tyto soubory můžete i tady: autoexec.nt config.nt

Mám Windows XP a provozuji WinDUO v síti a WinDUO běží pomalu. Ve Windows 9x v síti běhá WinDUO podstatně rychleji.
Doporučujeme zkusit vypnout oportunistické zamykání na serveru. Na linuxovém SAMBA serveru je to parametr
oplocks=no
. Na Windows servrech postupujte podle Microsoft Q296264.
Dále doporučujeme nastavit v registrech Windows parametry TCP/IP podle návodu na repair2000.cz. Přesněji upravit v registrech v klíči
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
tyto hodnoty:
"EnablePMTUBHDetect"=dword:00000000
"EnablePMTUDiscovery"=dword:00000001
"SackOpts"=dword:00000001
"Tcp1323Opts"=dword:00000003
"TcpWindowSize"=dword:00002238
"GlobalMaxTcpWindowSize"=dword:00002238
"DefaultTTL"=dword:00000040
"MTU" =dword:000005dc
"TcpRecvSegmentSize"=dword:000005b4
"TcpSendSegmentSize"=dword:000005b4

Na stránkách repair2000.cz můžete najít i soubor pro automatickou úpravu registrů.
Pokud máte Windows XP tak zde naleznete upravený soubor, který zakáže i oportunistické zamykání.

Nejde spustit WinDUO, když je uživatel přihlášen jako 'Uživatel s omezenými právy' ve Windows XP. Nevím jak mám nastavit, aby mohl uživatel zapisovat do tohoto adresáře. Windows mi tam nic takového neumožňuje.
1. Spustit Ovládací panely - Možnosti složky - Záložka Zobrazení a tam musí být vypnuta možnost použít zjednodušené sdílení souborů
2. Nad složkou WinDUO pravé tlačítko myši pro kontextovou nabídku a vybrat vlastnosti - Zabezpečení a tam upravit práva uživatele nebo přidat uživatele.

Ve Windows Vista a Windows 7 nefunguje nápověda.
Při spuštění nápovědy ve Windows 7 a Windows Vista se zobrazí chybové hlášení z důvodu absence souboru WinHlp32.exe. Soubor WinHlp32.exe je požadován ke zobrazení 32bitových souborů nápovědy s příponou HLP. Ke zobrazení souborů HLP v těchto systémech je nutné nainstalovat tuto aplikaci ze stránek Microsoftu.
Odkaz na soubor pro systém Windows 7
Odkaz na soubor pro systém Windows Vista

(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution