Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Ceník služeb

V rámci zpřehlednění služeb došlo k jejich rozčlenění. Hlavním důvodem bylo zjištění, kterých služeb nejvíce využívají naši klienti a na kterou oblast se tak máme zaměřit. V případě objednání služby Vám servisní pracovník předloží výjezdní list, kde potvrdíte objednanou službu. Kopie výjezdního listu bude vždy přiložena k faktuře.
Název služby Cena1 Cena2 Jednotka3
Popis
Instalace jedné licence programu na PC(server) 990,- 1.190,- PC
Instalace a nastavení stanice v síti 290,- 390,- PC
Individuální školení 590,- 790,- hodina
Konzultace 590,- 790,- hodina
Jde o analýzu určité problémové oblasti u zákazníka. Jak správě skloubit pracovní postupy firmy s programem, popřípadě činnost související s využíváním programu.
Servisní zásah 990,- 1.190,- hodina
Analýza dat 590,- 790,- hodina
Analýza dat se nemusí provádět přímo u zákazníka, je možné data zaslat k nám do firmy. Můžete využít odeslání přes distrubuční společnosti, e-mailem na data@winduo.cz nebo pomocí webového formuláře. Výsledek analýzy je sdělen až po úhradě faktury.
Poradenství (Jde o ekonomické poradenství - jak správně zaúčtovat, postupy práce ve WinDUO.) 590,- 790,- hodina
Poradenství (Jde o ekonomické poradenství - jak správně zaúčtovat, postupy práce ve WinDUO.) 5.000,- 5.000,- rok
Konfigurace, program 590,- 790,- hodina
Konfigurace, systém 1.190,- 1.490,- hodina
Konfigurace, síť 1.190,- 1.490,- hodina
Instalace linuxového serveru s PDS daemonem 1.990,- 2.500,- server
Instalace obsahuje nainstalování a konfiguraci operačního systému Linux (distribuce Debian) na námi dodaný hardware (při instalaci na hardware klienta bude cena navýšena). Tato instalace obsahuje instalaci a konfiguraci PDS Daemona, OpenVPN, SSH a základních programů. Za instalace a konfiguraci dalších komponent nad rámec je cena dohodou.
Vzdálená údržba PDS daemona a základního systému 490,- 690,- měsíc
Údržba zahrnuje vzdálenou údržbu prostřednictvím VPN tunelu a SSH klienta.
Zapůjčení serveru s PDS daemonem k odzkoušení či náhradnímu provozu 490,- 690,- týden
Zapůjčení počítače s nainstalovaným operačním systémem a PDS daemonem.
Datový prostor na serveru WinDUO k pravidelné archivaci dat z PDS daemona individuální individuání měsíc
Jedná se o zřízení datového prostoru přístupného přes NFS na našem diskovém poli, určené k pravidelné archivaci dat prostřednictvím OpenVPN tunelu.

1 Cena je uvedená bez DPH a je určena pro uživatele s předplacenou údržbou
2 Cena je uvedená bez DPH a je určena pro uživatele bez předplacené údržby
3 Jednotka, za kterou se služba a pak i fakturace provádí


Vytisknout


(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution