Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Neziskové organizace

Program WinDUO Benefit : *cena 899,- Kč bez DPH

  Podmínkou získání této licence je založení a fungování organizace na základě těchto norem :

 • církevní organizace (zřizované Ministerstvem kultury dle zákona č. 3/2002 Sb.)
 • zřizovaných dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů
 • zřizovaných dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech
WinDUO BENEFIT :

 • - časově a dokladově neomezená verze programu pro vedení účetnictví, evidence majetku a zásob

 • - nastaven účetní rozvrh dle platné legislativy neziskových organizací a Zákona oúčetnictví

 • - rozlišení hlavní a hospodářské činnosti

 • - sledování účetnictví na hospodářská střediska

 • - členění na kalkulační jednice tj. různé zdroje financování (granty, dotace, dary)

 • - vedení více pokladen, bankovních účtů, účtování v cizí měně

 • - tisk knihy faktur, závazků, hlavní knihy a ostatních sestav

 • - výstupy včetně formuláře pro finanční úřad dle vyhlášky - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha - Daňové přiznání (i když je nulové)

 • - snadná obsluha, bublinková nápověda pro okamžité pochopení významu doplňovaného políčka

 • - rychlé zadávání dokladů pomocí předchystaných vzorů a opakování dokladů

 • - veškeré upgrade k dispozici na webových stránkách včetně roční telefonické poradenské služby za úplatu

 • - zaškolení WinDUO Benefit v návaznosti na daňové a účetní poradenství v Ostravě a Praze.


 • (c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution